E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

Obecnie mamy do czynienia ze znacznie bardziej rozbudowaną strukturą wielu połączonych logistycznych naczyń niż w przypadku pionowego schematu łańcucha dostaw. Rysunek pokazany na poprzedniej stronie (rys. 6) może wydawać się skomplikowany, ale właśnie z takim złożonym systemem muszą sobie radzić na co dzień osoby odpowiedzialne za operacje logistyczne. Możliwa jest wielokanałowa dostawa, różnorodna forma zwrotów, a do tego jeszcze tworzą się nowe gałęzie, takie jak q-commerce, connected retail, czy re-commerce. Rozbudowana struktura łańcucha dostaw tworząca się po wybuchu pandemii (rys. 7) stawia nowe wyzwania przed operatorami logistycznymi i innymi najemcami powierzchni magazynowych. Klienci oczekują szybkiej dostawy, co powoduje konieczność optymalizacji pracy magazynu i zwiększenia jego wydajności. Konieczność szybkiego przyjęcia dostaw i udostępnienia towaru do sprzedaży, wymagania dotyczące błyskawicznych kompletacji oraz nieodłączność dużych wahań wolumenów w zależności od sezonów, świąt i okresów wyprzedaży powodują, że tradycyjny magazyn z regałami

paletowymi nie będzie spełniał wymagań najemców. Magazyny obsługujące sprzedaż e-commerce muszą zorganizować pracę całkowicie inaczej – ponad 60% badanych operatorów wskazuje specjalną strefę do obsługi zwrotów jako bardzo istotną lub istotną. Bardzo często wymagane jest ekspresowe przyjęcie produktów do magazynu przy jednoczesnym sprawdzeniu poprawności dostawy, ponieważ dostarczane produkty są już często sprzedane odbiorcom końcowym. Magazyn e-commerce musi przetwarzać zlecenia o innej strukturze niż magazyny dystrybucyjne. Doświetlenie powierzchni jest bardzo istotne lub istotne dla ponad 80% badanych, co wynika bezpośrednio ze znacznie wydłużonego czasu operacyjnego spowodowanego późniejszymi cut-off’ami . Ilość towarów w zamówieniu jest z reguły niska, często zamawiane są pojedyncze sztuki. Jednostkowy koszt kompletacji takich zleceń jest bardzo wysoki, co wymusza stosowanie odpowiednich strategii kompletacji i wydawania towaru – ponad 50% badanych wskazuje jako istotne rozwiązania automatyki magazynowej oraz pick towery. Niestandardowe wymagania dotyczą nie tylko powierzchni operacyjnej, ale również stref socjalnych czy miejsc parkingowych dla pracowników, co utrudnia czasami ulokowanie takich przedsiębiorstw w lokalizacjach już istniejących.

JAKIE CECHY CHARAKTERYZUJĄ MAGAZYN DLA E-COMMERCE?

OPERATORZY

DEWELOPERZY

50%

10%

30%

10%

13%

27%

47%

13%

Duże wymagania pod względem powierzchni socjalnej

Doświetlenie powierzchni

20%

60%

10%

10%

40%

20%

33%

7%

Rozwiązania ekologiczne wpływające na optymalizację kosztów

20%

50%

20%

10%

13%

27%

47%

13%

20%

40%

30%

10%

27% 27% 40%

6%

Wydzielona strefa do obsługi zwrotów

30%

20%

30% 20%

20%

20% 47%

13%

Duży udział automatyki

10%

50%

30%

10%

7%

20%

40%

27%

6%

Pick towery

OMNICHANNELLOWY MODEL ŁAŃCUCHA DOSTAW GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU E-COMMERCE

30%

50%

20%

20% 47% 20%

13%

Miejsca parkingowe dla pracowników

50%

10%

30%

10%

20%

33%

47%

Wiele bram na poziomie “0”

Źródło: Cushman & Wakefield

LEGENDA:

bardzo istotne

istotne

średnio istotne

mało istotne

nieistotne

SKLEP PRZYSZŁOŚCI W pełni uzasadnione jest również stwierdzenie, że magazynem dla e-commerce może być lokalizacja w centrum handlowym. Sklep przyszłości może bowiem wyglądać całkiem inaczej niż ten dzisiejszy. O odważną prognozę pokusili się eksperci CB Insights, którzy zwizualizowali sklep przyszłości jako miejsce, z którego zasilane będą dostawy dronami i pojazdami autonomicznymi AGV, gdzie będziemy dobierać odpowiedni ubiór w wirtualnej przymierzalni i składać zamówienia na dostawę do domu, zwracać asortyment zakupiony wcześniej lub odbierać zamówienia z aparatów paczkowych w formacie click & collect .

Edge Retail Insight prognozuje z kolei, że już wkrótce nawet jedna trzecia powierzchni sklepu stacjonarnego będzie przeznaczona na aktywności związane z kompletacją zamówień internetowych i ich zwrotami, a udział e-commerce w całości sprzedaży detalicznej w 2025 roku wyniesie 40%. Nikogo nie będzie dziwić fakt, że sklepy staną się naturalnymi centrami dystrybucji dla aglomeracji miejskich, w których są ulokowane i z których towary będą dostarczane do klientów w przeciągu kilkunastu-kilkudziesięciu minut.

RYS. 7 – OMNICHANNELOWY MODEL ŁAŃCUCHA DOSTAW

IMPORTER

PRODUCENT

RYS. 8 – SKLEP PRZYSZŁOŚCI - JAK BĘDZIE WYGLADAŁ HANDEL W 2030 ROKU?

AUTONOMICZNA DOSTAWA OSTATNIEJ MILI

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ

AUTOMATYCZNY CHECK-OUT

MIEJSCA PRZYJĘCIA I PROCESOWANIA ZWROTÓW

PERSONALIZACJA NA ŻĄDANIE

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PRZEZ DRONA

WIRTUALNA PRZYMIERZALNIA Z MIESZANĄ RZECZYWISTOŚCIĄ

MAGAZYN REGIONALNY

MAGAZYN LOKALNY

MAGAZYN E-COMMERCE

MAGAZYN ZWROTÓW

MAGAZYN RE-COMMERCE

SORTOWNIA

DARK STORE

SKLEP

WIRTUALNE ALEJKI

Q-COMMERCE

KLIENCI

CONNECTED RETAIL

DOSTAWA DO DOMU

PUDO

CLICK & COLLECT

MICRO -FULFILLMENT CENTER

INTELIGENTNE EKRANY REJESTRUJĄCE ZACHOWANIA KLIENTÓW

WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ DLA PREZENTACJI TOWARÓW

Źródło: Cushman & Wakefield

Źródło: cbinsights.com | Grafika: Cushman & Wakefield

28

29

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker