Nhà Ở Cho Mọi Người: Báo cáo Nhà ở Xã hội Việt Nam 2023

LUẬT & NGHỊ ĐỊNH

MỐC THỜI GIAN Nguồn: Cushman & Wakefield Vietnam

TRƯỚC 2005

2005

2011

2014

2023

NHÀ Ở DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

LUẬT NHÀ Ở 2005

ĐÁNH DẤU BƯỚC ĐỘT PHÁ VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI DÂN ĐÔ THỊ

LUẬT NHÀ Ở SỬA ĐỔI 2014

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TRÊN DIỆN RỘNG

Khái niệm nhà ở xã hội lần đầu tiên được luật hóa.

Hoàn thiện khái niệm và các đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ NOXH

Mục tiêu xây dựng 1 triệu m2 NOXH đến năm 2030

Thị trường chưa có khái niệm cụ thể về nhà ở xã hội.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng

Gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ đồng

Nhà ở hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước mua hoặc thuê với mức giá ưu đãi.

NOXH đầu tiên được ghi nhận ở Hà Nội: dự án CT1 Ngô Thì Nhậm ở quận Hà Đông

Made with FlippingBook Learn more on our blog