How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

BƯỚC 2 XÁC ĐỊNH NHỮNG LỖ HỔNG TÌM RA NHỮNG ‘THỦ PHẠM’ TIÊU TỐN NĂNG LƯỢNG NHẤT VÀ SỬA CHÚNG

THEO DÕI LIÊN HỆ

Cách đơn giản nhất là tìm ra vị trí của những ‘thủ phạm’ đang làm tiêu hao năng lượng và phát thải nhiều nhất, lên kế hoạch tiết kiệm và cắt giảm chúng, hành động này sẽ rất có ích cho môi trường và những người sống trong tòa nhà. Trong những trang tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu các bước giúp tiết kiệm năng lượng, cùng những trang thiết bị dễ dàng lắp đặt bổ sung cho dự án. Sau tất cả những nỗ lực trên, bất động sản sẽ xanh hơn theo thời gian.

Made with FlippingBook - Online catalogs