How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

DỊCH VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CHO DỰ ÁN CHÚNG TÔI HỖ TRỢCẢ CHỦ TÒANHÀ VÀ KHÁCH THUÊ;

Cushman & Wakefield là đối tác đáng tin cậy của nhà đầu tư trong việc quản lý chi tiêu ngân sách và triển khai các dự án trên toàn thế giới. Dưới góc độ chuyên môn, chúng tôi dự báo được những triển vọng thay đổi của thị trường và tối ưu hóa nguồn ngân sách để đảm bảo khách hàng có thể đạt được mục tiêu trong dự án của họ. Chúng tôi có mạng lưới chuyên gia toàn cầu, kết hợp với kinh nghiệm chuyên gia địa phương, có khả năng tối ưu hóa ngân sách một cách thận trọng và cung cấp các dịch vụ thiết kế dự án và quản lý xây dựng cho các công trình bên trong và ngoài tòa nhà. Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu và ý kiến của khách hàng để hiểu rõ mục tiêu dự án, đồng thời thúc đẩy kết quả cuối cùng đến mục tiêu “đúng thời hạn và đúng ngân sách”. Các nhóm chuyên gia của chúng tôi dựa trên dữ liệu để đưa ra bản tư vấn mang tính chiến lược hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của khách hàng về bất động sản, cũng như tìm ra các giải pháp sáng kiến quan trọng cho năng suất của dự án.

OCCUPIERS

INVESTORS

THEO DÕI LIÊN HỆ

Liên hệ:

TOM GIBSON Giám đốc Quản lý Dự án Châu Á Thái Bình Dương tom.gibson@cushwake.com

JAMES BENJAMIN NORMANDALE Giám đốc BĐS Chuyên dụng Quản lý Dự án, Châu Á Thái Bình Dương james.normandale@cushwake.com

CHRISTINE HO Giám đốc BĐS Chuyên dụng Quản lý Dự án, Châu Á Thái Bình Dương christine.ho@cushwake.com

Theo dõi chuỗi Sổ tay Bền vững

Made with FlippingBook - Online catalogs