TRUNG TÂM DỮ LIỆU

XU HƯỚNG CHUỖI CUNG ỨNG VÀ NHÀ CUNG CẤP CHIẾN LƯỢC Qua những cuộc khảo sát khách hàng của Cushman & Wakefield cho thấy gần như tất cả các tổ chức mà chúng tôi trao đổi đều gặp phải một số thách thức trong chuỗi cung ứng vào năm 2023. Để tránh gián đoạn lịch trình giao hàng, lĩnh vực này đang chuyển sang các giải pháp chuỗi cung ứng sáng tạo và hiệu quả trong thiết kế.

Lập kế hoạch cho mối quan hệ hợp tác nhà cung cấp lâu dài Sau đại dịch, thị trường đã có sự thay đổi chiến lược trong việc chỉ sử dụng một nhà cung cấp duy nhất và giao hàng đúng lúc.  Thị trường hiện đã điều chỉnh thời điểm giao hàng linh hoạt hơn để phù hợp với yếu tố dễ bị tổn thương của chuỗi cung ứng.  Các nhà đầu tư đang triển khai chiến lược mua hàng đa nhà cung cấp và giảm rủi ro cung ứng trước khi bắt tay vào xây dựng.  Thị trường các doanh nghiệp đang tiếp tục hình thành các mối quan hệ đối tác mới và/hoặc nhiều nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để tránh sự chậm trễ giao hàng và rủi ro trong thực hiện dự án.

Kết cấu tiền chế/lắp ghép  Phương pháp xây dựng truyền thống không thể bắt kịp tốc độ phát triển trung tâm dữ liệu ở Châu Á Thái Bình Dương.  Các phương pháp xây dựng tiền chế / lắp ghép mới được tăng tốc bao gồm cơ sở hạ tầng xây dựng sẵn 60 - 80% - với khung bê tông dựng sẵn, triển khai tấm, mặt tiền xây dựng ngoài công trường và hệ thống tường đúc sẵn - đang được sử dụng để đáp ứng khung thời gian giao hàng mà thị trường yêu cầu.

61

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker