TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tản nhiệt  Khoảng 40% đến 50% mức tiêu thụ điện năng của trung tâm dữ liệu được sử dụng trong quá trình làm mát.  Nhiệt dư thừa ngày càng được giữ lại để sử dụng trong mạng lưới sưởi ấm địa phương, nuôi trồng thủy sản cấp thương mại, kinh doanh nông nghiệp và sản xuất.

Sáng kiến công nghệ  Đã có sự quan tâm nhiều hơn đến các giải pháp làm mát sáng tạo khi khách hàng mong muốn giảm tác động đến môi trường.  Ở các thị trường trung tâm dữ liệu có nguồn nước dồi dào, nhà khai thác đã chuyển sang làm mát trực tiếp trên chip, địa nhiệt, vi kênh, vi đối lưu và vectơ hiệu chỉnh, thường được quản lý bởi hệ thống AI hoặc Quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (DCIM).  Đối với các trung tâm dữ liệu ở những thị trường thiếu nguồn nước, nhà vận hành đang hướng tới làm mát thổi khí không dùng nước, làm mát ngâm hai pha, ngâm trung tâm dữ liệu, làm mát bằng nước biển và nước thải cũng như hệ thống làm mát bay hơi bằng màng nước mới.

PUE & số hóa  Những cải tiến về Hiệu suất sử dụng năng lượng (PUE) giúp tỷ lệ tiêu thụ năng lượng trong ngành giảm từ mức trung bình 2,5 xuống 1,1 trong những năm gần đây khi những tiến bộ của hệ thống vượt xa những tiến bộ trong thiết bị công nghệ thông tin.  Việc áp dụng các hoạt động được AI và ML hỗ trợ đã góp phần mang lại những cải tiến nhất định cho PUE.

60

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker