TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Tính bền vững cần được xây dựng từ bây giờ Trong số hầu hết các loại bất động sản, phần lớn các nỗ lực bền vững đều tập trung vào việc cải tao. Khoảng 80% các tòa nhà hiện hữu sẽ tiếp tục được sử dụng vào năm 2050, vì vậy, cần phải có những nỗ lực lớn để chuyển đổi những tài sản truyền thống này thành những tài sản xanh hóa. Là một loại tài sản tương đối mới, các trung tâm dữ liệu có cơ hội thực hiện bền vững tài sản ngay từ đầu và tránh việc mất thời gian để cải tạo trong tương lai. Khả năng thực hiện bền vững có sự khác nhau giữa các thị trường. Tùy thuộc vào mức áp dụng năng lượng tái tạo, nguồn nước và nhiệt độ tại địa phương có thể ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của tính bền vững. Những quy định có thể chưa rõ ràng ở một số thị trường nhưng sẽ được tiếp tục phát triển - đặc biệt khi các trung tâm dữ liệu có nhu cầu lớn về lưới năng lượng. Những thay đổi cơ bản diễn ra trong mô hình khí hậu có nghĩa là nhiều khu vực đang trở nên nóng hơn và khô hơn. Chúng ta cần phải suy nghĩ sâu sắc hơn về cách mà các trung tâm dữ liệu sẽ hoạt động trong những môi trường khan hiếm nước, cũng như ở các thị trường nơi nguồn điện không ổn định hoặc những nơi đã có công suất hoạt động gần tối đa. Đáng chú ý là những tiến bộ trong công nghệ làm mát vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngành và số lượng cũng như sự đa dạng của các cơ chế mua điện đã hỗ trợ tham vọng khử cacbon của ngành này. Các nhà phát triển siêu dự án và một số nhà phát triển bền vững tiếp tục dẫn đầu trong việc áp dụng năng lượng tái tạo thông qua các giải pháp sáng tạo, phù hợp với địa phương. Nhưng đối với các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và colocation, cơ hội thay đổi lại nằm ở việc tiết kiệm năng lượng: họ nắm giữ thị phần ảnh hưởng thị trường để đẩy nhanh việc áp dụng công suất năng lượng tái tạo. Thay vì thụ động chờ đợi thị trường phát triển, các nhà khai thác hàng đầu trong lĩnh vực này có thể mở đường đi cho riêng mình.

MÔI TRƯỜNG, XÃHỘI & QUẢNTRỊ (ESG) Xu hướng đo lường hiệu quả hoạt động toàn diện trong ngành đang ngày càng gia tăng, bao gồm hành vi đạo đức, đóng góp cho xã hội và trách nhiệm với môi trường.

Đạo đức kinh doanh Trong ngành dữ liệu, ngày càng có nhiều sự tập trung hơn vào khái niệm 'S' trong ESG.  Một số nhà khai thác đang cam kết phát triển dự án theo các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.  Một số khác đang hợp tác với cộng đồng về cơ sở hạ tầng tiện ích và liên kết giao thông địa phương, đồng thời cung cấp các chương trình tiếp cận giáo dục ở những khu vực khó khăn. Năng lượng xanh  Thị trường đang tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo để giúp đáp ứng các tiêu chuẩn về măt luật pháp trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu phát triển.  Năng lượng tái tạo một phần đã được áp dụng dưới nhiều hình thức bao gồm - điện không carbon cho hoạt động chung - nhiên liệu sinh học dầu thực vật đã qua xử lý hydro (HVO) cho máy phát điện dự phòng - đơn vị thu hồi nhiệt

- pin nhiên liệu chạy bằng hydro xanh / đỏ - trang trại năng lượng mặt trời và gió.

MATT CLIFFORD Trưởng bộ phận Bền vững & ESG Châu Á Thái Bình Dương

59

ASIA PACIFIC - DATA CENTRE CONSTRUCTION COST GUIDE 2023/24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker