TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Địa điểm Các trung tâm dữ liệu theo truyền thống được đặt tại các thành phố lớn, thường được bố trí theo hình tam giác ở nhiều địa điểm nhằm cung cấp khả năng phục hồi dữ liệu và độ trễ thấp.  Không giống như các trung tâm dữ liệu truyền thống, trung tâm dữ liệu AI và ML có thể không cần lựa chọn vị trí đắc địa.  Các trung tâm dữ liệu AI có khả năng vận hành từ xa có thể được xây dựng ở địa điểm cách xa tới 1.000 km (khoảng cách cáp quang) từ trung tâm thành phố hoặc các khu trung tâm dữ liệu đã được hình thành.

Quản lý Trung Tâm Dữ Liệu Nhiệt lượng sinh ra do tải trọng công nghệ thông tin cao hơn đòi hỏi nhà vận hành phải chú trọng nhiều hơn đến việc làm mát, bảo trì và vận hành.  Các công nghệ làm mát tiên tiến (chẳng hạn như làm mát bằng chất lỏng) hiện đang được sử dụng phổ biến để kiểm soát lượng nhiệt tăng lên.  Bên cạnh việc làm mát bằng chất lỏng, làm mát bằng chất lỏng ngâm, làm mát bằng bay hơi trực tiếp và làm mát bằng hệ thống chất lỏng statepoint cũng đang trở nên phổ biến so với các hệ thống làm mát thổi không khí truyền thống.  Việc phân bổ tài nguyên, bao gồm cả tài nguyên điện toán đang hoạt động, sẽ yêu cầu tối ưu hóa hơn nữa để tiết kiệm mức tiêu thụ năng lượng và giảm lượng nhiệt cao hơn do các bộ xử lý đồ họa tạo ra.  Một lưu ý khác, trong khi vận hành một trung tâm dữ liệu, các công nghệ hỗ trợ AI có khả năng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động bảo trì và phòng ngừa rủi ro trong trung tâm dữ liệu.

58

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker