TRUNG TÂM DỮ LIỆU

NỘI DUNG

1. Sơ lược nội dung 2. Toàn cảnh Châu Á Thái Bình Dương & các thị trường trọng điểm 3. Phương pháp luận 4. Chỉ số g iá đất trong khu vực 5. Chỉ số chi phí xây dựng trong khu vực 6. Một số kịch bản phát triển điển hình trong khu vực 7. Xu hướng quỹ đất và các chỉ số chi phí 8. Chi phí cụ thể từng thị trường

 Úc  Trung Quốc  Ấn Độ  Indonesia

 Nhật Bản  Malaysia  New Zealand  Philippines

 Singapore  Hàn Quốc  Thái Lan  Việt Nam

9. Xu hướng thiết kế và phát triển

2

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker