TRUNG TÂM DỮ LIỆU

GIỚI THIỆU

James B. Normandale Trưởng nhóm Bất động sản Chuyên dụng, Châu Á Thái Bình Dương Dịch vụ Quản lý Dự án (PDS)

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đến quý độc giả Báo cáo Chi phí Xây dựng Trung tâm Dữ liệu năm 2023/24 của Cushman & Wakefield, một ấn phẩm phân tích số liệu toàn diện nhất về cả chi phí thu mua đất và chi phí xây dựng dự án tại Châu Á Thái Bình Dương. Trong báo cáo lần này, chúng tôi nghiên cứu dữ liệu trên 37 thành phố và 14 thị trường trọng điểm trong khu vực, với những thông tin cụ thể về chi phí phát triển dự án, bao gồm giá mua đất, chi phí phá dỡ và giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng trung tâm tiêu chuẩn và trung tâm cao cấp. Đối với các nhà đầu tư đang quan tâm đến các phương án mua lại trung tâm dữ liệu hiện hữu, hoặc tìm mua quỹ đất để phát triển hay là phát triển dự án một dự

án hoàn toàn mới, báo cáo này sẽ là công cụ hỗ trợ tối ưu giúp nhà đầu tư xác định được chiến lược kinh doanh, kế hoạch xây dựng và hoạch định chi phí trong giai đoạn tiền khả thi. Thông qua ấn phẩm này, chúng tôi chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả những tác giả đã đóng góp và thực hiện báo cáo, cùng các nhà đầu tư là khách hàng luôn đồng hành cùng với Cushman & Wakefield. Chúng tôi mong rằng những thông tin trong báo cáo sẽ mang lại lợi ích để các nhà đầu tư có thể tin tưởng sử dụng trong việc lên kế hoạch cho các dự án trung tâm dữ liệu trong năm nay và tương lai.

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker