TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Các thị trường mới nổi có nhiều cơ hội nhưng cần chú trọng vào kế hoạch phát triển dài hạn Việc thực hiện định giá cho một lĩnh vực đang thay đổi từng ngày là điều không hề dễ dang. Tuy nhiên, với công suất hoạt động đạt 20,5GW, bao gồm công suất đang hoạt động và trong tương lai, được tăng theo giá trị hoàn thành ước tính sẽ vượt qua mức 20 - 25 triệu USD cho mỗi MW, đây là một con số rất có ý nghĩa cho thị trường. Trong đó, tính thanh khoản hoặc khả năng rót vốn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc bài toán trên có hoàn thành hay không, và nếu có thì thị trường này sẽ được định hướng phát triển như thế nào. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương là một thị trường tiềm năng, với sự có mặt của hầu hết các tập đoàn lớn. Những mô hình đầu tư được tạo ra trong giai đoạn phát triển bởi các nhà đầu tư này thường được giao dịch dưới hình thức nắm giữ dài hạn của công chúng, chẳng hạn như quỹ REIT. Mặc dù các hoạt động 'tay trái / tay phải' sẽ tạo ra cơ hội cho quyền sở hữu công cộng nhưng đồng thời nó cũng có nguy cơ làm giảm khối lượng tài sản có tính thanh khoản, là những tài sản có thể giao dịch. Do nguồn cung trung tâm dữ liệu trong khu vực hiện nay còn tương đối thiếu hụt, nên một số tập đoàn đã có phương án chuyển dòng vốn ra ngoài Châu Á Thái Bình Dương để tìm kiếm nguồn cung chất lượng hơn; Với sự tham gia của các nhà đầu tư toàn cầu chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình học hỏi kinh nghiệm cho các quốc gia ở Châu Á Thái Bình Dương. Đối với những nhà đầu tư mới, chúng tôi ghi nhận sẽ có những cơ hội với nhiều lợi ích ngoài sự phát triển. Cùng với phạm vi rủi ro/lợi nhuận, ngày càng có nhiều mối quan tâm đến việc tái định vị hoặc chuyển đổi đáng kể dòng vốn vào các tài sản có giá trị gia tăng hơn. Các nhà đầu tư cũng đang ưa chuộng tham gia trên các danh mục đầu tư như bất động sản và cơ sở hạ tầng, dưới hình thức đầu tư vốn cổ phần tư nhân - thường dưới hình thức PropCo và/hoặc OpCo - và đầu tư trực tiếp vào các công ty đang điều hành. Mặc dù chúng ta thấy lĩnh vực này đang hấp dẫn, nhưng liệu lượng đầu tư có đủ sức đưa trung tâm dữ liệu trở thành tài sản chủ đạo hay không thì vẫn còn phải tiếp tục theo dõi. Giả sử có 3% đến 8% tài sản tồn kho được giao dịch như hình thức bán tài sản riêng lẻ hoặc bán danh mục đầu tư trong thập kỷ tới, điều đó có thể xảy ra.

Giá trung bình mỗi thị trường trên mỗi MegaWatt (USD)

Japan Singapore South Korea Greater China (Hong Kong) Australia New Zealand Indonesia Malaysia Thailand Greater China (Mainland) India Vietnam Greater China (Taiwan) Philippines

$4,588,500

$6,153,264

$6,836,960 $6,787,560 $6,701,063

$7,445,625

$8,594,426 $8,528,625

$9,227,920 $9,198,280 $9,173,723 $8,990,248

$11,234,700

$12,726,346

$0

$2 M $4 M $6 M $8 M $10 M $12 M $14 M

GORDON MARSDEN Trưởng bộ phận Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương

28

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker