TRUNG TÂM DỮ LIỆU

BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ XÂY DỰNG TRONG KHU VỰC

Chi phí so sánh ở từng thị trường tính trên mỗi MegaWatt (MW)

Thị trường

Thấp – USD/MW

Trung bình – USD/MW

Cao – USD/MW

Úc

$7,242,413

$9,173,723

$11,105,033

Trung Quốc Đại Lục

$5,397,600

$6,836,960

$8,276,320

Hồng Kông

$7,261,800

$9,198,280

$11,134,760

Đài Loan

$4,857,840

$6,153,264

$7,448,688

Ấn Độ

$5,358,600

$6,787,560

$8,216,520

Indonesia

$6,178,846

$8,594,426

$11,010,006

Nhật Bản

$10,047,115

$12,726,346

$15,405,577

Malaysia

$6,733,125

$8,528,625

$10,324,125

New Zealand

$7,097,564

$8,990,248

$10,882,932

Philippines

$3,622,500

$4,588,500

$5,554,500

Singapore

$8,869,500

$11,234,700

$13,599,900

Hàn Quốc

$7,285,200

$9,227,920

$11,170,640

Thái Lan

$5,878,125

$7,445,625

$9,013,125

Việt Nam

$5,290,313

$6,701,063

$8,111,813

26

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker