TRUNG TÂM DỮ LIỆU

BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ XÂY DỰNG TRONG KHU VỰC Chi phí so sánh ở từng thị trường tính trên mỗi Watt (W)

Thị trường

Thấp – USD/W

Trung bình – USD/W

Cao – USD/W

Úc

$7.24

$9.17

$11.11

Trung Quốc Đại Lục

$5.40

$6.84

$8.28

Hồng Kông

$7.26

$9.20

$11.13

Đài Loan

$4.86

$6.15

$7.45

Ấn Độ

$5.36

$6.79

$8.22

Indonesia

$6.18

$8.59

$11.01

Nhật Bản

$10.05

$12.73

$15.41

Malaysia

$6.73

$8.53

$10.32

New Zealand

$7.10

$8.99

$10.88

Philippines

$3.62

$4.59

$5.55

Singapore

$8.87

$11.23

$13.60

Hàn Quốc

$7.29

$9.23

$11.17

Thái Lan

$5.88

$7.45

$9.01

Việt Nam

$5.29

$6.70

$8.11

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker