TRUNG TÂM DỮ LIỆU

GIẢ ĐỊNH & THÔNG SỐ XÂY DỰNG CƠ SỞ CAO CẤP Báo cáo Chi phí Xây dựng được giả định theo các nhóm tiêu chuẩn thấp, trung bình và cao dựa trên thông số kỹ thuật của mô hình công trình cơ sở và các hạng mục chính. Thông tin cơ bản này cho phép nhà đầu tư phân biệt được các loại thông số kỹ thuật.

Hạng mục chính

Tiêu chuẩn Thấp

Tiêu chuẩn Trung bình

Tiêu chuẩn Cao

$-$$ Chất lượn trung bình

$$-$$$ Chất lượng tốt

$$$$ Chất lượng đẳng cấp

Chất lượng hoàn thiện (bao gồm chất lượng vật liệu)

Trung tâm điều hành mạng tại chỗ

Không

Phòng chờ tại trung tâm

Không

Văn phòng và phòng họp tại trung tâm

Không

Nhà ăn trong khuôn viên

Không

Thiết kế để bảo trì mà không bị gián đoạn

Không

Phân khu

Không

Không

Hệ thống làm mát

Làm mát đoạn nhiệt

Làm mát bằng chất lỏng

Làm mát bằng chất lỏng

Báo khói VESDA, ức chế khí, đường ống khô

Báo khói VESDA, ức chế khí, đường ống khô

Báo khói VESDA, ức chế khí, đường ống khô

Hệ thống chữa cháy

Có Hệ thống chờ / điều khiển từ xa

Có Hệ thống chờ ferro / Double C.

Có Hệ thống Double C. / Delta C.

Hệ thống dự phòng điện UPS

$$ Nhà cung cấp Hạng C

$$$ Nhà cung cấp Hạng B

$$$$ Nhà cung cấp Hạng A

Hệ thống tủ và tủ rack

Thiết bị hoạt động và vận hành công nghệ thông tin

Chi phí thiết bị CNTT đang hoạt động của khách hàng không được tính vào mô hình chi phí phát triển của chúng tôi

12

Cushman & Wakefield

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker