TRUNG TÂM DỮ LIỆU

GIẢ ĐỊNH & THÔNG SỐ XÂY DỰNG CƠ SỞ TIÊU CHUẨN Báo cáo Chi phí Xây dựng được giả định theo các nhóm tiêu chuẩn thấp, trung bình và cao dựa trên thông số kỹ thuật của mô hình công trình cơ sở và các hạng mục chính. Thông tin cơ bản này cho phép nhà đầu tư phân biệt được các loại thông số kỹ thuật.

Hạng mục chính

Tiêu chuẩn Thấp

Tiêu chuẩn Trung bình

Tiêu chuẩn Cao

Vị trí

KCN / công nghệ điều khiển từ xa

KCN / công nghệ cao cận trung tâm*

Nội thành / CBD

Quy mô trung tâm dữ liệu

Trung tâm dữ liệu công suất tiêu chuẩn 10 - 50MW và có khả năng mở rộng hoặc chuyển nhượng trong tương lai

$-$$ Chất lượng trung bình

$$-$$$ Chất lượng tốt

$$$$ Chất lượng đẳng cấp

Chất lượng xây dựng (bao gồm chất lượng vật liệu)

Một trung tâm cung cấp khả năng vận hành liên tục và hạn chế lỗi

Chất lượng so với hiệu suất

Tập trung vào hiệu suất và giá

Có cơ sở phụ trợ cao cấp

Tiêu chuẩn vận hành và dự phòng

Tier 2 (N+1)

Tier 3 (N+1)

Tier 4 (2N+1)

Hệ thống dự phòng nhiều lớp (1 x linh hoạt + 1 x thụ động)

Hệ thống dự phòng hoàn chỉnh (2 x linh hoạt) (Không sập nguôn)

Hệ thống nguồn

Hệ thống đơn không dự phòng

Trung tâm dữ liệu trung lập với nhà mạng

Không

Công suất hoạt động tủ rack

10- 30kW mỗi rack

10- 50 kW mỗi rack

10- 125+ kW mỗi rack

Số lượng tầng

Khoảng 1-3 tầng

Đa tầng (trên 3 tầng)

Đa tầng (trên 3 tầng)

Không có, đặt trong tòa nhà hoặc trên tầng thượng

Có, thiết lập một khu vực riêng cho tổ hợp này Hệ thống kiểm soát ra vào bằng cảm biến, chip điện tử, hàng rào bảo vệ người và tài sản Có Sử dụng dầu diesel, dầu diesel sinh học, khí tự nhiên

Có, xây dựng tòa nhà trong một khu vực riêng cho tổ hợp này

Tổ hợp nhà máy & máy phát điện độc lập

Camera giám sát và đội ngũ an ninh tại chỗ

Hệ thống kiểm soát toàn diện bằng sinh trắc học

Biện pháp an ninh

Có Sử dụng dầu diesel, dầu diesel sinh học, khí tự nhiên

Có Sử dụng dầu diesel

Hệ thống phát điện dự phòng

* Đối với các thành phố không có vị trí trung tâm dữ liệu ở vùng cận trung tâm, chúng tôi đã tính giá trung bình cho khu công nghiệp / khu công nghệ.

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker