E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

PRACOWNICY W CENTRACH DYSTRYBUCYJNYCH E-COMMERCE 3.3.4

ZASOBY LUDZKIE

Operacje e-commerce – przyjmowanie towaru, kompletacja, sortowanie, odpowiednie pakowanie, a przede wszystkim - logistyka zwrotów oraz usługi kreujące wartość dodaną – stanowią spore wyzwanie w zakresie zasobów ludzkich, a nie wszystkie zadania można pomyślnie, łatwo i w sposób opłacalny zautomatyzować. Z tego względu operacje e-commerce są w Polsce nadal w dużej mierze przeprowadzane manualnie. W następstwie dynamicznego rozwoju sektora e-commerce wzrosło zapotrzebowanie na pracowników centrów dystrybucyjnych czy firm kurierskich.

ILU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIAJĄ PAŃSTWO DO OBSŁUGI KLIENTÓW Z SEKTORA E-COMMERCE?

03.4 PROGNOZA ZMIAN NA RYNKU E-COMMERCE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH LAT

70 % Powyżej 1000 pracowników

!

Aż 70% operatorów logistycznych wskazuje, że do operacji ich e-commerce’owych klientów przeznaczają ponad 1000 osób, a kolejne 10% - powyżej 500 osób. Jedynie co piąty operator zapewnia operacje, w ramach których zatrudnienie znajduje mniej niż 500 pracowników.

WYNIKI BADANIA

10 %

500-1000 pracowników

20 % 200-500 pracowników

Źródło: Cushman & Wakefield

46

47

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker