E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRACY W POLSCE, NIEMCZECH I WIELKIEJ BRYTANII 3.3.3 Pomimo utrzymującej się od wielu lat kilkuprocentowej dynamiki wzrostu wynagrodzeń w sektorze magazynowym, polski rynek jest cały czas niesamowicie atrakcyjny dla zagranicznych przedsiębiorstw również pod kątem kosztów pracy. Konkurencyjność można bardzo łatwo przedstawić za pomocą prostego porównania kosztów pracy w Polsce, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

STAWKI WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓWMAGAZYNOWYCH 3.3.2

ZASOBY LUDZKIE

SALARIES (gross PLN/month)

WARSAW WROCLAW CRACOW GDANSK POZNAN MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 3 600 4 800 3 500 4 500 3 010 4 300 3 200 4 100 3 400 4 200 3 100 4 400 LODZ

PRODUCTION WORKER (UNSKILLED) PRODUCTION WORKER (SKILLED)

4 000 6 800 3 300 4 900 3 600 6 800 3 900 6 700 3 800 6 300 3 600 6 500

SORTER

3 300 4 900 3 300 4 300 3 300 4 500 3 200 4 100 3 400 4 300 3 010 3 800 3 600 5 800 3 500 5 400 3 300 4 800 3 700 4 800 3 600 4 500 3 300 4 400

FORKLIFT TRUCK OPERATOR

MECHANIC

4 900 7 700 4 300 7 000 4 300 6 600 4 800 6 900 4 200 6 800 4 100 6 500

ELECTRICIAN 4 800 7 900 4 300 8 100 4 000 6 300 4 900 6 700 4 200 6 800 4 000 6 700 MACHINE OPERATOR 4 200 7 000 3 800 7 000 3 800 6 800 4 200 6 800 4 000 6 600 3 600 6 500 SHIFT MANAGER 5 800 9 600 3 800 7 600 5 100 8 400 5 500 8 700 7 000 8 700 4 900 8 100 WAREHOUSEMAN 3 900 5 800 3 500 5 400 3 700 5 400 4 100 5 400 4 200 6 000 3 800 5 400 LOGISTICS SPECIALIST 7 600 10800 7000 9 700 6 300 10000 6 800 11 900 7000 9900 7000 9 700 LOGISTICS MANAGER 13 010 16 200 11 900 16 200 11 900 16 200 12 100 16 200 10 800 16 200 11 700 19 400 PRODUCTION ENGINEER 8 100 12 400 5 900 9 700 5 900 9 700 8 200 12 500 8 200 12 400 7 600 11 300 PLN per hour (average) 21,43 28,57 20,83 26,79 17,86 25,60 19,05 24,40 20,24 25,00 18,45 26,19 EUR per hour (average) 4,76 6,35 4,63 5,95 3,97 5,69 4,23 5,42 4,50 5,56 4,10 5,82

Dzięki stworzeniu centrum dystrybucyjnego dla operacji, do obsłużenia których wymaganych jest 500 pracowników magazynowych kompletujących, sortujących i pakujących zamówienia, firmy mogą osiągnąć roczne oszczędności na poziomie kilku milionów EUR.

Te różnice w wynagrodzeniach będą się w przyszłości zacierać, niemniej jednak wciąż warto będzie lokować w naszym kraju powierzchnie magazynowe obsługujące nie tylko rynek polski, ale również rynki środkowo- i zachodnioeuropejskie. Pewną orientację w tym zakresie daje nam badanie PwC “International Wage Projections to 2040”, według którego średnie wynagrodzenie w Polsce wciąż będzie znacznie niższe.

SALARIES (gross PLN/month)

BYDGOSZCZ RZESZOW SZCZECIN LUBLIN ZIELONA GÓRA MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX 3 010 3 600 3 010 4 100 3 010 4 100 3 200 4 000 3 010 4 600 3 010 3 600 KATOWICE

RYS. 15 ŚREDNIE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W 2040 R. (WG. KURSU USD 2017 R.)

PRODUCTION WORKER (UNSKILLED) PRODUCTION WORKER (SKILLED)

Australia

Wielka Brytania

Afryka Południowa

Chiny

Rosja

Indie

3 500 5 200 3 300 4 600 3 500 4 900 3 600 5 100 3 800 6 500 3 300 5 000

Korea Południowa

USA

Francja

Japonia

Włochy

Turcja

Meksyk

Indonezja

SORTER

3 010 3 500 3 010 3 300 3 010 3 700 3 400 3 500 3 010 3 600 3 010 3 200 3 010 3 800 3 010 3 700 3 010 4 000 3 400 4 000 3 010 4 400 3 010 3 200

Niemcy

Kanada

Hiszpania

Polska

Malezja

Brazylia

Filipiny

FORKLIFT TRUCK OPERATOR

MECHANIC

4 000 5 700 3 300 6 200 3 500 6 300 3 800 5 600 3 600 6 600 3 300 5 000

5000

ELECTRICIAN 3 900 5 200 3 300 5 300 3 900 5 700 4 200 5 600 3 900 6 600 3 300 5 200 MACHINE OPERATOR 3 500 5 700 3 300 4 600 3 500 4 800 3 600 5 100 3 200 6 400 3 300 5 000 SHIFT MANAGER 4 500 8 000 4 400 6 700 4 500 7 500 4 600 5 700 4 600 8 700 4 400 6 600 WAREHOUSEMAN 3 200 4 500 3 500 4 900 3 600 5 100 3 300 5 500 3 300 5 000 3 010 3 700 LOGISTICS SPECIALIST 5 600 8 700 5 800 9 000 6 400 8 900 5 600 7 900 5 900 8 900 5 400 9 200 LOGISTICS MANAGER 10 600 16 200 10 300 14 100 11 300 17 300 9 700 13 300 9 500 14 100 9 700 16 200 PRODUCTION ENGINEER 7 500 9 900 5 900 9 700 7 600 10 800 7 600 9 700 6 500 9 700 6 500 10 800 PLN per hour (average) 17,86 21,43 17,86 24,40 17,86 24,40 19,05 23,81 17,86 27,38 17,86 21,43 EUR per hour (average) 3,97 4,76 3,97 5,42 3,97 5,42 4,23 5,29 3,97 6,08 3,97 4,76

4000

3000

2000

1000

0

Źródło: https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/iwp-report-feb-2019-final.pdf Grafika: Cushman & Wakefield

Źródło: Antal dla Cushman & Wakefield

Nieodzownym dodatkiem do wynagrodzenia są oczywiście premie i bonusy, a także benefity, które dokładnie opisaliśmy w raporcie „Jak ugryźć e-commerce w magazynie”

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE DLA 500 PRACOWNIKÓW

ZAKŁADANA STAWKA GODZINOWA

MIESIĘCZNA PŁACA NA PRACOWNIKA (168 H)

ROCZNY KOSZT PRACOWNIKÓW € 4 536 000,00 € 11 642 400,00 € 13 910 400,00 € 7 106 400,00 € 9 374 400,00

KRAJ Polska Niemcy

€ 4,50 € 11,55 € 13,80

€ 756

€ 378 000,00 € 970 200,00 € 1 159 200,00

€ 1 940 € 2 318

Wielka Brytania

CAŁKOWITE OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE POLSKA VS NIEMCY CAŁKOWITE OSZCZĘDNOŚCI ROCZNE POLSKA VS WIELKA BRYTANIA

Źródło: Analiza Cushman & Wakefield

44

45

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker