E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

POLSKA JAKO EUROPEJSKI HUB LOGISTYCZNY 3.3.1

ZASOBY LUDZKIE

Okazuje się, że operacje e-commerce, które prowadzone są w polskich magazynach, służą obsłudze rynku Europy Środkowo-Wschodniej (100%). 90% firm zlokalizowanych w polskich magazynach obsługuje z Polski dostawy na rynek Europy Zachodniej, a 50% jedynie na rynek Polski, Wielkiej Brytanii i Skandynawii.

ZASOBY LUDZKIE 03.3

JAKIE RYNKI OBSŁUGUJĄ PAŃSTWA KLIENCI Z BRANŻY E-COMMERCE? (UDZIAŁ % RESPONDENTÓW)

Skandynawia

50 %

WYNIKI BADANIA

Wielka Brytania

50 %

Rynek krajowy

50 %

Europa Zachodnia

90 %

Europa Środkowo-Wschodnia

100 %

40

41

Źródło: Cushman & Wakefield

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker