E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

WZROST ZASOBÓW POWIERCHNI MAGAZYNOWEJ W POLSCE OD 2019 R.

!

23934700 mkw. 7349 137 mkw.

+84% I 2022 vs. I 2019

W ujęciu regionalnym największy wzrost powierzchni magazynowej przeznaczonej do obsługi e-commerce w danym województwie został zanotowany w województwach: dolnośląskim (729 tys. mkw., +102%), wielkopolskim (579 tys. mkw.,+142%) oraz śląskim (411 tys. mkw.; +66%).

Powierzchnia magazynowa dedykowana pod e-commerce na koniec 2021 r.

+47% I 2022 vs. VI 2019

Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce na koniec 2021 r.

7 349 137 mkw. (+84%) / 23 934 700 mkw. (+47%)

Polska

3 995 740 mkw. / 16 320 181 mkw.

1 445 321 mkw. / 2 870 314 mkw. (+50%)

dolnośląskie

WZROSTZASOBÓWPOWIERZCHNIMAGAZYNOWEJDEDYKOWANEJ DOOBSŁUGIBRANŻYE-COMMERCEWPOLSCEOD2019R.

715 670 mkw. / 1 917 511 mkw.

+102%

388 972 mkw. / 414 240 mkw. (+28%)

kujawsko-pomorskie

30 000 mkw. / 323 698 mkw.

+1197%

34 065 mkw. / 331 553 mkw. (+84%)

lubelskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

LEGENDA:

6 000 mkw. / 180 521 mkw.

+468%

1 072 502 mkw. 311 655 mkw. 311 655 mkw.

1 072 5 2 mkw.

1 072 502 mkw. 311 655 mkw.

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie

5 427 640 mkw. Całkowite zasoby p owierzchni magazynowej w danym województwie 46 000 mkw. Powierzchnia magazynowa przeznaczona do obsługi e-commerce w danym województwie Udział % powierzchni magazynowej wynajmowanej do obsługi e-commerce w relacji do całkowitej podaży w danym województwie na koniec 2021 r.

478 682 mkw. / 846 149 mkw. (+148%) ANALIZA BRANŻY E-COMMERCE NA POLSKIM RYNKU MAGAZYNOWYM

29% 4%

29% 4%

29% 4%

-1p.p.

-1p.p.

-1p.p.

lubuskie

159 316 mkw. 137 800 mkw.

159 316 mkw. 137 800 mkw.

159 316 mkw. 137 800 mkw.

zachodniopomorskie

zachodni pom rskie

zachodniopomorskie

0p.p.

0p.p.

0p.p.

113 000 mkw. / 341 836 mkw.

961 203 mkw. 418 627 mkw.

961 203 mkw. 418 627 mkw.

961 203 mkw. 418 627 mkw.

+324%

86% 2%

86% 2%

86% 2% -1p.p.

-13p.p.

-13p.p.

-13p.p.

-1p.p.

-1p.p.

podlaskie

podlaskie

podlaskie

44% 6%

44% 6%

44% 6%

1 046 922 mkw. / 3 480 787 mkw. (+34%)

-17p.p.

-17p.p.

-17p.p.

łódzkie

68 809 mkw. 26 727 mkw.

6 809 mkw. 26 27 mkw.

68 809 mkw. 26 727 mkw.

-4p.p.

-4p.p.

-4p.p.

887 310 mkw. / 2 606 986 mkw.

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

+18%

414 240 mkw. 388 972 mkw.

14 240 mkw. 388 972 mkw.

414 240 mkw. 388 972 mkw.

39% 0,3%

39% 0,3%

39% 0,3% p.p.

+19p.p.

+19p.p.

+19p.p.

162 242 mkw. / 761 926 mkw. (+40%)

0p.p.

0p.p.

małopolskie

94% 5%

94% 5%

94% 5%

+85p.p.

+85p.p.

+85p.p.

96 150 mkw. / 544 720 mkw.

+69%

5 427 640 mkw. 785 732 mkw. mazowieckie 785 732 mkw. mazowieckie

5 427 640 mkw. 785 732 mkw. mazowieckie

+5p.p.

+5p.p.

+5p.p.

5 427 6 0 mkw.

2 618 571 mkw. 986 558 mkw. wielkopolskie wielk pols ie

2 618 571 mkw. 986 558 mkw. wielkopolskie

785 732 mkw. / 5 427 640 mkw. (+36%)

mazowieckie

2 618 571 mkw. 986 55 mkw.

14% 11%

14% 11%

+4p.p. 1 % 11% 0p.p.

+4p.p.

+4p.p.

428 745 mkw. / 3 980 718 mkw.

+83%

0p.p.

0p.p.

lubuskie

l buskie

38% 13% 846 149 mkw. 478 682 mkw. 38% 13% lubuskie

+3p.p. 38% 13%

+17p.p.

+17p.p.

+17p.p.

846 149 mkw. 478 682 mkw.

846 149 mkw. 478 682 mkw.

6 150 mkw. / 155 522 mkw. (+35%)

+3p.p.

+3p.p.

opolskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

łódzkie

łódzkie

łódzkie

0 mkw. / 115 284 mkw.

57% 7%

57% 7%

57% 7% +4p.p.

+24p.p.

+24p.p.

+24p.p.

331 553 mkw. 34 065 mkw.

331 55 mkw. 34 065 mkw.

331 553 mkw. 34 065 mkw.

3 480 787 mkw. 1 046 922 mkw.

3 480 87 mkw. 1 046 922 mkw.

3 480 787 mkw. 1 046 922 mkw.

+4p.p.

+4p.p.

41 095 mkw. / 392 348 mkw. (+45%)

10% 0,4%

10% 0,4%

+7p.p. 10% 0,4% 0p.p.

podkarpackie

+7p.p.

+7p.p.

30% 14%

30% 14%

-8p.p. 30% 14%

-4p.p.

-4p.p.

-4p.p.

2 870 314 mkw. 1 445 321 mkw. dolnośląskie dolnośląskie

2 870 314 mkw. 445 321 mkw. dolnośląskie

Udział % powierzchni magazynowej wynajmowanej

0p.p.

0p.p.

0 mkw. / 269 792 mkw.

2 870 314 mkw. 1 445 321 mkw.

-8p.p.

-8p.p.

do obsługi e-commerce w relacji do całkowitej powierzchni tego typu w Polsce

93 530 mkw. 46 109 mkw. świętokrzyskie 93 530 mkw. 46 109 mkw. świętokrzyskie

93 530 mkw. 46 109 mkw. świętokrzyskie

50% 20%

50% 20%

50% 20%

+13p.p.

+2p.p. +13p.p.

+13p.p.

26 727 mkw. / 68 809 mkw. (+69%)

podlaskie

opolskie

polskie

opolskie

+2p.p.

+2p.p.

155 522 mkw. 6 150 mkw. 6 150 mkw.

15 522 mkw.

155 522 mkw. 6 150 mkw.

8 000 mkw. / 40 600 mkw.

+234%

49% 0,6%

49% 0,6%

49% 0,6% 0p.p.

+12p.p.

+12p.p.

+12p.p.

4% 0,1%

4% 0,1%

4% 0,1% + p.p. 0p.p.

+4p.p.

+4p.p.

311 655 mkw. / 1 072 502 mkw. (+110%)

0p.p.

0p.p.

pomorskie

+7p.p. Zmiana udziału e-commerce w zasobach regionu względem 2019 r. (p.p.) +5p.p. Zmiana udziału e-commerce w zasobach Polski względem 2019 r. (p.p.)

0p.p.

0p.p.

392 348 mkw. 41 095 mkw. podkarpackie 41 095 mkw. podkarpackie 392 348 mkw.

392 348 mkw. 41 095 mkw. podkarpackie

151 118 mkw. / 509 831 mkw.

+106%

śląskie

śląskie

śląskie

761 926 mkw. 162 242 mkw. małopolskie mał polskie

10% 0,6% 761 926 mkw. 162 242 mkw. małopolskie 10% 0,6%

4 280 291 mkw. 1 032 480 mkw.

4 280 291 mkw. 1 032 480 mkw.

4 280 291 mkw. 1 032 480 mkw.

1 032 480 mkw. / 4 280 291 mkw. (+60%)

+10p.p. 1 % 0,6% +1p.p.

+10p.p.

+10p.p.

śląskie

761 926 mkw. 16 42 mkw.

+1p.p.

+1p.p.

621 297 mkw. / 2 677 482 mkw.

24% 14%

24% 14%

-1p.p. 24% 4%

+1p.p.

+1p.p.

+1p.p.

+66%

21% 2%

21% 2%

21% 2% 0p.p.

+4p.p.

+4p.p.

+4p.p.

-1p.p.

-1p.p.

46 109 mkw. / 93 530 mkw. (+92%)

0p.p.

0p.p.

świętokrzyskie

18 000 mkw. / 48 740 mkw.

+156%

137 800 mkw. / 159 316 mkw. (+32%)

warmińsko-mazurskie

120 444 mkw. / 120 553 mkw.

+14%

Udział % powierzchni magazynowej

Udział % powierzchni magazynowej

986 558 mkw. / 2 618 571 mkw. (+31%)

wielkopolskie

wykorzystywanej do obsługi rynku e-commerce w relacji do całkowitej podaży w danym województwie

wykorzystywanej do obsługi rynku e-commerce w relacji do całkowitej powierzchni tego typu w Polsce

407 506 mkw. / 1 992 158 mkw.

+142%

418 627 mkw. / 961 203 mkw. (+48%)

zachodniopomorskie

392 500 mkw. / 649 751 mkw.

+7%

0

1 mln. mkw 2 mln. mkw 3 mln. mkw 4 mln. mkw 5 mln. mkw 6 mln. mkw

4% 8% 12% 16%

4% 8% 12% 16%

4% 8% 12% 16%

0%

0%

0%

100%

1 0%

100%

0 %

0 %

0 %

20 %

20 %

20 %

LEGENDA:

Powierzchnia magazynowa dedykowana pod e-commerce W 2019 r. Powierzchnia magazynowa dedykowana pod e-commerce na koniec 2021 r. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej na koniec 2021 r.

Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w 2019 r.

Wzrost powierzchni magazynowej dedykowanej pod e-commerce w stosunku do końca 2021 r. +xx%

16

17

Wzrost całkowitych zasobów powierzchni magazynowej w stosunku do 2019 r.

(+xx%)

Źródło: Cushman & Wakefield

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker