E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

02 POLSKI RYNEK MAGAZYNOWY W LICZBACH 02.1

Dynamika rozwoju rynku magazynowego w Polsce wydaje się nie ustępować rozwojowi handlu elektronicznego i rejestruje podobne tempo. Rok 2021 był absolutnie rekordowy pod kątem dostarczonej powierzchni magazynowej. Jej zasoby wynoszą po pierwszym kwartale obecnego roku już prawie 25 milionów metrów kwadratowych, co oznacza 21%-owy wzrost w stosunku do końca 2020 roku (20,7 miliona mkw.).

POLSKA JAKO KLUCZOWY REGION DLA LOKALIZACJI MAGAZYNÓW W EUROPIE 02

Warto też wspomnieć, że w ciągu całego 2021 roku wynajęto aż 7,5 mln metrów kwadratowych i jest to wynik o ponad 50% lepszy niż w analogicznym okresie 2020 roku. Popyt netto tj. wolumen nowych umów najmu wyniósł 5,8 mln mkw. i wzrósł o 68% r/r. Wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wynika zarówno z potrzeby dywersyfikacji sieci logistycznej dostosowanej do potrzeb rynku e-commerce, jak i zatorów wciąż widocznych w globalnych łańcuchach dostaw, co skłania wiele firm do zwiększenia poziomu zapasów. Obserwujemy wysoką aktywność firm z sektorów: handlowego, e-commerce, logistyczno-kurierskiego, produkcyjnego i motoryzacyjnego, zgłaszających

zapotrzebowanie na różne zakresy wielkości i typy magazynów, obejmujące nie tylko duże centra dystrybucyjne i projekty typu BTS ( build-to-suit ), ale również magazyny miejskie, huby kurierskie oraz centra zwrotów. Ponadto w budowie pod koniec 2021 r. cały czas znajdowało się 4,5 miliona metrów kwadratowych, a więc prawie 130% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Wszystkie te rekordowe wyniki nie przyczyniły się do wzrostu poziomu pustostanów. Wręcz przeciwnie – ich udział w całkowitych zasobach powierzchni magazynowej jest najniższy w historii i wynosi jedynie 3,8%, a więc o 3 punkty procentowe mniej niż rok temu.

REGION POLSKI JAKO KLUCZOWY DLA LOKALIZACJI MAGAZYNÓW W EUROPIE

ZASOBY POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ W POLSCE (MLN MKW.)

!

!

21 % Wzrost zasobów powierzchni magazynowej w stosunku do 2020 r.

25 mln mkw. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce w 1 kw. 2022 r.

25

23,9

20,7

18,6

15,8

13,5

11,0

9,8

7,9 8,8

6,5 7,0 7,6

5,1 6,1

3,8

2,2 2,7

1,4

2011

2021

2017

2012

2015

2013

2018

2016

2019

2014

2010

2007

2020

2005

2008

2006

2009

2004

kw. 1 2022

Żródło: Cushman & Wakefield

10

11

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker