Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

HÌNH 4: NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH KHO BÃI THEO THỊ TRƯỜNG (TRIỆU)

Mặc dù có nhiều động lực đang tác động tích cực đến lĩnh vực hậu cần và công nghiệp ở Châu Á Thái Bình Dương, nhưng thị trường này vẫn cần phải vượt qua một số thách thức chính.

Nguồn: Moody’s Analytics

NGUỒN LAO ĐỘNG

Là nhà sản xuất gần 15% lượng hàng xuất khẩu của thế giới, không có gì ngạc nhiên với việc Trung Quốc đại lục sở hữu lực lượng lao động lớn dành riêng cho lĩnh vực công nghiệp. Nói một cách đơn giản, 53% tổng số việc làm tại kho bãi ở Châu Á Thái Bình Dương, khoảng 163 triệu nhân viên đều ở Trung Quốc đại lục. Khoảng cách rất rõ ràng với Ấn Độ chiếm 20% (60 triệu) và Indonesia 8% (25 triệu). Bất chấp tốc độ tăng trưởng mạnh ở hầu hết các nước Đông Nam Á và Ấn Độ, lên tới 4% mỗi năm cho đến cuối thập kỷ này, tình hình được dự báo sẽ không thay đổi nhiều (Hình 4).

Ngoài ra còn có các sắc thái khác, ngoài kỹ năng của nguồn lao động, bao gồm các cấp độ tài năng khác nhau. Mặc dù điều này khó đo lường hơn nhiều, nhưng kinh nghiệm và sức mạnh lâu đời của Trung Quốc đại lục trong các lĩnh vực sản xuất và hậu cần sẽ khó có thể nhân rộng chỉ sau một đêm. Tất nhiên, điều này cũng nêu bật nhu cầu thúc đẩy tăng năng suất, như đã nhấn mạnh ở trên, và nhanh chóng đầu tư vào cả việc xây dựng năng lực con người và tự động hóa.

24

25

CHALLENGES IN EXPANDING ACROSS ASIA PACIFIC

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Made with FlippingBook flipbook maker