Nhà Ở Cho Mọi Người: Báo cáo Nhà ở Xã hội Việt Nam 2023

CUSHMAN &

LIÊN HỆ

Trang Bùi Tổng giám đốc tại Việt Nam bui.trang@cushwake.com TỔNG GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Cúc Lê Giám đốc Tư vấn và Thẩm định giá thucuc.le@cushwake.com

Ty Ga Nguyễn Trưởng phòng, Tư vấn và Nghiên cứu thị trường tyga.nguyen@cushwake.com

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Xuân Phạm Giám đốc Cấp cao, Marketing xuan.pham@cushwake.com

Quỳnh Đặng Phó phòng, PR và Marketing quynh.dang@cushwake.com

Là công ty hàng đầu thế giới về bất động sản thương mại, chúng tôi tạo ra những tác động tích cực cho cuộc sống—cho con người, khách hàng, cộng đồng và trái đất. WAKEFIELD Với 4,8 tỷ feet vuông bất động sản được quản lý và 52.000 nhân viên tại 60 quốc gia, chúng tôi tạo ra tác động trên toàn thế giới. Khám phá thêm tại cushmanwakefield.com.

Made with FlippingBook Learn more on our blog