Nhà Ở Cho Mọi Người: Báo cáo Nhà ở Xã hội Việt Nam 2023

NGHỊ ĐỊNH NHÀ Ở XÃ HỘI LIÊN QUAN

CÁC MỤC TIÊU NHẰM TẠO NÊN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊN QUỸ NHÀ Ở XÃ HỘI HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG

TIÊU CHUẨN NHÀ PHỐ THẤP TẦNG

Yêu cầu cung cấp các chính sách khuyến khích đầu tư nhà ở xã hội;

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC

01

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

X Diện tích đất xây dựng không quá 70m 2 X Không được vượt quá 2,0 lần hệ số sử dụng đất X Phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đặt chiến lược dài hạn đảm bảo tăng trưởng nguồn cung.

Đảm bảo quỹ đất và hạ tầng dân cư cho nhà ở xã hội ở các đô thị loại 1 và đô thị loại 2.

02

NHÀ PHÁT TRIỂN

05

TIÊU CHUẨN NHÀ CHUNG CƯ

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA

Phát triển nguồn cung nhà ở xã hội trong tương lai gần; Chuẩn hóa thiết kế và quy hoạch nhằm giảm thiểu chi phí & thời gian xây dựng;

X Kích thước sàn phải từ 25m 2 đến 70 m 2 X Tối đa 1,5 lần hệ số sử dụng đất X Phải được thiết kế và thi công theo phong cách khép kín X Có thể được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh với các điều kiện: - Tăng không quá 10% so với diện tích căn hộ tối đa 70m 2 - Tỷ lệ căn hộ có diện tích sàn trên 70m 2 không vượt quá 10% tổng số căn hộ

Vẫn đối mặt với tình trạng không rõ ràng trong chính sách nhà ở xã hội;

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Thiếu các lựa chọn trong khu vực nội thành các đô thị loại 1 và/hoặc các khu vực gần nơi làm việc.

Nhấn mạnh phát triển bền vững và các dự án xanh.

Quản lý các giao dịch sơ cấp và thứ cấp nhằm tránh gia tang giá trị tài sản hoặc hiện tượng đầu cơ.

NHÀ THẦU

04

03

Quản lý hiệu quả chi phí & thời gian cần để ưu tiên phát triển nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu người dân.

GIÁ BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Giá bán/giá thuê được tính trên nguyên tắc bao gồm chi phí xây dựng, lãi vay (nếu có), chi phí vận hành và lợi nhuận định mức (tối đa 10% trên tổng chi phí đầu tư). Hai phương án giá trong dự thảo luật sửa đổi: X Phương án 1: chủ đầu tư tính toán, xác định giá bán/giá thuê theo nguyên tắc trên và trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. X Phương án 2: chủ đầu tư tính toán và quyết định giá bán/giá thuê theo nguyên tắc trên. Khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư tiến hành quyết toán, kiểm toán và trả lại cho người mua phần giá trị căn hộ thừa (nếu có).

KẾT LUẬN:

-

Các nhu cầu về nhà ở là thành phần quan trọng trong việc phát triển bền vững của thị trường bất động sản và của nên kinh tế. Đối với nhà phát triển đang muốn tham gia vào thị trường này trong tương lai gần, yếu tố quan trọng cần làm là tìm sự cân bằng giữa giá bán, chất lượng xây dựng, và yếu tố xanh/bền vững của dự án. Các nhà phát triển cần lưu ý cẩn trọng trong việc nghiên cứu tính khả thi và các vấn đề pháp lý trước khi bắt đầu dự án. Nhà nước đã đẩy mạnh các chính sách nhằm khuyến khích các dự án phát triển nhà ở xã hội, bảo gồm nguồn cung đất, kết nối hạ tầng, chính sách ưu đãi, và các chế độ tài chính ưu đãi cần thiết nhằm kích tích nguồn vốn đầu tư cho thị trường quan trọng này, với mục đích cung cấp nhà ở cho mọi người trong 10 năm tiếp theo.

-

-

Nguồn: Cushman & Wakefield Vietnam

Nguồn: Cushman & Wakefield Vietnam

Made with FlippingBook Learn more on our blog