Nhà Ở Cho Mọi Người: Báo cáo Nhà ở Xã hội Việt Nam 2023

LIÊN QUAN TẠI VIẸT NAM NGHỊ ĐỊNH

NHÀ Ở XÃ HỘI

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:

ĐIỀU KIỆN ĐỂ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

X Những người có công với cách mạng X Hộ nghèo, cận nghèo khu vực nông thôn X Các hộ gia đình ở khu vực nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu X Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực thành thị X Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp X Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an, Quân đội nhân dân X Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật X Những người đã trả lại nhà ở công vụ X Sinh viên các học viện, đại học, cao đẳng, trường dạy nghề; Học sinh các trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập X Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật nhưng chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở X Doanh nghiệp, hợp tác xã

X Điều kiện 1: Điều kiện nhà ở X Người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa mua, thuê nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ, không được sở hữu đất dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/người X Điều kiện 2: Điều kiện cư trú X Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội, trừ trường hợp tại khoản 9. X Điều kiện 3: Điều kiện thu nhập X Không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Nói cách khác, một người phải là người có thu nhập hàng tháng từ 11 triệu đồng trở xuống (132 triệu đồng/năm) nếu không có người phụ thuộc X Hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. X Người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.

Trong quá trình đăng ký mua nhà ở xã hội, người mua phải chờ bốc thăm và nộp nhiều giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về nhà ở xã hội. Quá trình kéo dài và phức tạp này khiến việc tiếp cận nhà ở xã hội ngày càng khó khăn đối với người dân có nhu cầu nhà ở thực tế, cấp bách. Kiểm tra lý lịch cũng là một điểm đáng quan tâm vì đã có trường hợp chủ đầu tư bán căn hộ nhà ở xã hội cho những người nằm ngoài danh sách đủ điều kiện.

Source: Cushman & Wakefield Vietnam

Made with FlippingBook Learn more on our blog