Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 31

NGHIÊN CỨU VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU 03

NHÂN ĐÔI TRẢI NGHIỆM

Nếu nói lĩnh vực xa xỉ không bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế hiện tại là chưa đúng. Số liệu doanh thu mới nhất của các nhà bán lẻ hàng xa xỉ lớn nhìn chung đã thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Nguyên nhân một phần là do hệ thống cơ sở khách hàng xa xỉ đến từ các hộ gia đình đang có nhu cầu dịch chuyển chi tiêu sang nơi khác, và những thói quen thắt chặt tài chính liên quan đến đại dịch.

Không may thay, một thách thức mới của việc tạo ra thu nhập kém hơn trong nền kinh tế khiến số lượng tội phạm gia tăng, đặc biệt là liên quan đến trộm cắp. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, tại Hoa Kỳ, con số này lên tới 112 tỷ USD vào năm 2022, tăng 20% so với năm 2021 8 Hoạt động trộm cắp diễn ra ở nhiều cấp độ khác nhau nhưng tất cả đều khiến thiệt hại cho lợi nhuận của nhà bán lẻ. Các cửa hàng buộc phải tăng cường an ninh và một cuộc khảo sát gần đây ghi nhận rằng các thương hiệu dự báo sẽ tăng ngân sách phân bổ an ninh của mình lên trung bình 28% trong ba năm tới. Hơn nữa, 1/5 nhà bán lẻ dự kiến sẽ tăng chi phí an ninh hơn 40%. 9 Trong khi các công nghệ như RFID và AI là một phần của giải pháp, số lượng nhân viên an ninh tại cửa hàng cũng sẽ cần phải tăng lên. Tất nhiên, thách thức là làm thế nào để đạt được mức độ bảo mật cao hơn mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

[8] https://nrf.com/media-center/press-releases/retail-crime-accounted-over-112-billion-industry-losses-2022-according [9] https://luxus-plus.com/en/security-a-growing-problem-for-luxury-brands/

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online