How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

Chúng ta không nhất thiết phải đại tu toàn bộ dự án mới có thể tạo ra những tác động lớn. Tân trang hệ thống vận hành và tối ưu hóa BMS liên quan đến việc hiệu chỉnh các thiết bị đang hoạt động để nó đem lại hiệu suất cao nhất. Quá trình này đòi hỏi nhà đầu tư phải xem lại thiết kế và thông số kỹ thuật ban đầu, tìm hiểu những thay đổi về nhu cầu sử dụng không gian, sức chứa và danh sách các thiết bị cần bổ sung của thời điểm hiện tại. TÂN TRANG HỆ THỐNG VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ (BMS)

THEO DÕI LIÊN HỆ

HỆ THỐNG HVAC

Bạn có biết 60% năng lượng nền của tòa nhà được tiêu thụ bởi hệ thống HVAC? Một bước tân trang nhỏ trong hệ thống HVAC có thể mang lại giá trị lớn trong việc tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà.

Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta phải giám sát hiệu suất của hệ thống HVAC một cách cẩn thận – bao gồm hệ thống lạnh trung tâm, máy sưởi và máy lạnh.

Dự án cũng cần thực hiện kiểm toán năng lượng thường xuyên, để đảm bảo các thiết bị của tòa nhà đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của khách thuê và bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác của địa phương.

Made with FlippingBook - Online catalogs