How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

TÂN TRANG SỔ TAY Hướng dẫn phát triển bất động sản bền vững - Châu Á Thái Bình Dương

GIỚI THIỆU VỀ CUSHMAN & WAKEFIELD Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) là một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới, mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, với khoảng 52.000 nhân viên tại hơn 400 văn phòng rộng khắp 60 quốc gia. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 10,1 tỷ USD từ các dịch vụ bất động sản cốt lõi bao gồm Quản lý cơ sở vật chất và Quản lý dự án, Cho thuê thương mại, Thị trường vốn, Thẩm định giá và các dịch vụ khác. Công ty nhận được nhiều giải thưởng danh giá với những cam kết sâu sắc về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), v.v. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.cushmanwakefield.com.

Khi tải xuống, lưu trữ và in ấn tài liệu này, hãy cân nhắc những tác động lớn và nhỏ mà nó có thể gây ra cho môi trường.

Made with FlippingBook - Online catalogs