How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

CẤP ĐỘ 3

TÂN TRANG CHUYÊN SÂU

CẤP ĐỘ 2

TÂN TRANG TIÊU CHUẨN

CẤP ĐỘ 1

LEVEL 3 • Tiết kiệm hơn 45% năng lượng . • Triển khai trang bị toàn diện các hệ thống tối ưu cả bên trong và bên ngoài tóa nhà (bao gồm năng lượng được tiêu thụ bên ngoài kính tòa nhà, cộng với việc nâng cấp hệ thống chiếu sáng và trang bị thêm hệ thống cơ khí).

• Tiết kiệm đến 25% năng lượng . • Luôn giám sát hoạt động của mọi hệ thống để giảm thiểu rủi ro với chi phí đầu tư vừa phải • Cải thiện hoạt động vận hành, kiểm soát và thủ tục bảo trì. TÂN TRANG CÁCH THỨC VẬN HÀNH HIỆN HỮU

• Tiết kiệm đến 25% đến 40% năng lượng . • Thay thế các thiết bị hiện có để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

THEO DÕI LIÊN HỆ

Made with FlippingBook - Online catalogs