How to Retrofit | Sổ tay Tân trang Bất động sản

BƯỚC 3 TÂN TRANG NGAY KHI CÓ THỂ TÂN TRANG THIẾT BỊ TÙY THEO NHU CẦU SỬ DỤNG

THEO DÕI LIÊN HỆ

Tân trang thiết bị là cách hiệu quả để tạo ra tác động tích cực đến môi trường, và làm giảm 70% lượng khí thải carbon của bất động sản. Các cấp độ đầu tư trang thiết bị khác nhau có thể giúp tiết kiệm năng lượng ở mức khác nhau. Vì vậy, ngay khi dự án đã nghĩ đến việc tân trang cho tài sản của mình, bây giờ đã đến lúc thực hiện.

Made with FlippingBook - Online catalogs