Sổ Tay Xanh Hóa

Animated publication

SỔ TAY XANH HÓA Hướng dẫn phát triển bất động sản bền vững - Châu Á Thái Bình Dương

Với quan niệm cuộc sống tươi đẹp là những sáng kiến mà chúng ta tạo ra, và trong vai trò là một trong những công ty bất động sản lớn nhất thế giới, chúng tôi luôn tạo ra những tác động có ý nghĩa thông qua hành động thực tiễn. Việc thay đổi để hướng đến mục tiêu môi trường sống bền vững là điều rất cần thiết. Do đó, chúng tôi bắt tay thực hiện những dự án thực tiễn ngay từ hôm nay, mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống. Qua đó, chúng tôi phát hành chuỗi Sổ tay Phát triển Bền vững , với mục đích giúp cho các nhà phát triển, chủ sở hữu và khách thuê bất động sản có thể triển khai và áp dụng ngay lập tức các kế hoạch bền vững cho dự án, đồng thời giảm đáng kể những rủi ro có khả năng xảy ra trong tương lai. Chúng tôi tin rằng, với những thay đổi trong cuộc sống ngày hôm nay , tất cả chúng ta sẽ có một ngày mai tươi đẹp hơn. CHÚNG TÔI HÀNHĐỘNG THỰC TIỄN CHOSỰBỀN VỮNG

LIFE IS WHAT MAKE IT WE

LIVING CHANGE NOW

HƯỚNG DẪN XANH HÓA DỰ ÁN

Hầu hết các tòa nhà trên khắp thế giới không được thiết kế và xây dựng với mục tiêu bền vững, và chỉ một số ít tòa nhà trên toàn cầu là có thể thực sự được gọi là “tòa nhà xanh”. Thay vào đó, phần lớn các bất động sản thương mại, từ các tòa tháp văn phòng, trung tâm mua sắm đến viện dưỡng lão đều đã cũ, các công trình bỏ trống cần được nâng cấp khẩn cấp về mặt tiêu chuẩn xanh. Đồng thời, định nghĩa bền vững trong môi trường xây dựng đang mở rộng vượt xa quá trình khử cacbon. Giảm chất thải, bảo tồn đa dạng sinh học và tính bền vững xã hội là đang dần trở thành những yếu tố quan trọng khác. Các nhà đầu tư và chủ nhà đang tìm cách biến các tòa nhà bỏ trống thành tài sản xanh có thể khám phá nhiều giải pháp thực tế tùy theo hiện trạng tòa nhà. Trong ấn phẩm này chúng tôi sẽ cung cấp những hướng dẫn thiết thực để nhà đầu tư chuyển hóa các tòa nhà từ màu nâu sang màu xanh.

24.7 nghìn tỷ USD vào 2030 Cơ hội đầu tư cho lĩnh vực công trình xanh chỉ riêng ở các thị trường mới nổi 1

Cần 5,2 nghìn tỷ

70% tòa nhà hiện hữu trên toàn cầu vẫn sẽ tồn tại đến 2050 3

Nhiều báo cáo cho rằng

hệ số xanh giúp tăng trường về mặt doanh thu và giá trị tòa nhà 4

USD trong thập kỷ tới để khử cacbon trong môi trường xây dựng và bất động sản xanh 2

1 International Finance Corporation, World Bank Group: Green Buildings, A Finance and Policy Blueprint for Emerging Markets, 2019. 2 World Economic Forum, Davos Agenda 2022. The conversation about green real estate is moving on as corporates prioritize sustainability 3 World Economic Forum, Davos Agenda 2022. The conversation about green real estate is moving on as corporates prioritize sustainability 4 Green is Good Series | United States | Cushman & Wakefield (cushmanwakefield.com)

Banking on Green Office Buildings in Singapore | Singapore | Cushman & Wakefield (cushmanwakefield.com) https://www.cushmanwakefield.com/en/greater-china/insights/hong-kong-esg-landscape-report-2022

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH BƯỚC 1

THEO DÕI LIÊN HỆ

ĐẶT LỘ TRÌNH XANH HÓA DỰA TRÊN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ.

Thời gian nhà đầu tư điều hành và nắm giữ tài sản khác nhau dựa trên chiến lược đầu tư của họ, tùy theo yếu tố cốt lõi, giá trị và quỹ cơ hội. Tuy nhiên, thông thường, các sáng kiến ​bền vững được áp dụng với cách tiếp cận “một cho tất cả”. Điều này làm giảm sự khả thi của dự án và lãng phí thời gian cho các chiến lược không phù hợp với kế hoạch đầu tư. Thay vào đó, trước tiên cần hiểu rõ chiến lược đầu tư cho tài sản cần xanh hóa, và dựa trên chiến lược đó mà tập trung nguồn lực vào những nơi có thể tạo ra tác động lớn nhất. Ví dụ: những tài sản có thời gian sở hữu ngắn hơn nên ưu tiên các biện pháp tiết kiệm nhưng tác động cao do thời gian hoàn vốn ngắn hoặc tòa nhà có nhu cầu cao hơn. Các tài sản dài hạn có thể áp dụng kế hoạch đầu tư toàn diện nhằm tái định vị hoặc cải thiện hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để chúng ta giảm tham vọng “xanh”. Ngay cả những tài sản ngắn hạn vẫn sẽ cần được cải thiện theo thời gian để đạt được nghĩa vụ carbon, và việc thực hiện những cải tiến quan trọng này sẽ giúp tài sản trở nên hấp dẫn hơn đối với những khách mua tiềm năng, có nhu cầu mua tài sản sở hữu cam kết bền vững. Chìa khóa ở đây nằm ở việc phân chia giai đoạn đầu tư phù hợp. Một tài sản có thời hạn nắm giữ 3-5 năm có thể vẫn cần kế hoạch vốn 10-15 năm, phù hợp với nhu cầu xây dựng dài hạn, những thay đổi lớn về dịch vụ và thiết bị cũng như tân trang cải tiến dần để hướng tới mục tiêu khử cacbon. Các nhà đầu tư thông minh ngày nay luôn lên kế hoạch cho hoạt động đầu tư trước mắt dựa theo chiến lược tài sản tổng thể của họ, đồng thời luôn nhìn về mục tiêu dài hạn. Bất kỳ tài sản nào xuất hiện trên thị trường hiện nay, có lịch sử cacbon rõ ràng và lộ trình phát triển đáng tin

cậy, đều sẽ hấp dẫn hơn so với một tòa nhà không có kế hoạch trung hoặc dài hạn. Bạn thích bên nào hơn: - một tờ giấy trắng phải bắt đầu lại từ đầu hoặc một lộ trình được vạch ra cẩn thận với tầm nhìn dài hơi? Trước khi cân nhắc các sáng kiến ​bền vững ở cấp độ tòa nhà như nâng cấp hệ thống điện lạnh HVAC hoặc lắp đặt hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, việc phát triển lộ trình phát triển bền vững phù hợp với chiến lược đầu tư là rất quan trọng. Phương pháp tiếp cận bền vững sẽ thay đổi tùy theo loại tài sản cụ thể, thời gian và động lực thị trường. Các chiến lược danh mục đầu tư khác nhau có khung thời gian khác nhau. Việc kết hợp lộ trình phát triển bền vững với chiến lược danh mục đầu tư là chìa khóa để mang lại lợi ích phù hợp và lợi nhuận tốt. Xem xét chiến lược đầu tư sau đó lựa chọn các sáng kiến​ bền vững phù hợp với thời gian đầu tư của bạn sẽ đảm bảo tính khả thi và hiệu quả về vốn và ít ảnh hưởng đến tính lâu dài của tài sản. Bất kể bạn dự định bán một tài sản vào thời điểm nào, việc có sẵn một kế hoạch chặt chẽ có nghĩa là chủ sở hữu mới có thể dễ dàng áp dụng, đồng thời tăng thêm ảnh hưởng tích cực trên bàn đàm phán giao dịch. Cũng nên xem xét chi tiêu vốn, thời gian hoàn vốn và đáp ứng mong đợi của các bên liên quan để xác định những gì thực sự có thể đạt được. Hãy nhớ rằng mọi tiến bộ đều tích cực, và có nhiều lợi ích ở việc bắt đầu sớm và thận trọng, ngay cả khi bạn không có ý định sở hữu và vận hành tài sản trong thời gian dài.

Chi phí của nhiều sáng kiến ​ bền vững đang giảm dần theo thời gian, trong khi chi phí của việc không hành động ngày càng tăng. Chi phí đèn LED giảm đã giúp chúng trở nên phổ biến và việc sản xuất năng lượng mặt trời cũng đi theo con đường tương tự. Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên bắt đầu hành trình bền vững của mình ngay lập tức.

THEO DÕI LIÊN HỆ

Bảng ma trận sự liên kết các chiến lược đầu tư-bền vững

CHIẾN LƯỢC

CỐT LÕI

CỐT LÕI TĂNG CƯỜNG

GIA TĂNG GIÁ TRỊ

CƠ HỘI/ TÁI ĐỊNH VỊ

TÁI PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN

Dài hạn (trên 10 năm)

Trung hạn (4 – 8 năm)

Trung hạn (5 – 7 năm)

Ngắn đến trung hạn (3-7 năm)

Trung hạn (3-5 năm)

Yêu cầu vốn hoạt động theo từng giai đoạn thời gian

YÊU CẦU VỐN

Yêu cầu vốn vừa phải

Yêu cầu vốn vừa phải

Yêu cầu vốn cao

Yêu cầu vốn cao

Thu nhập và sự gắn bó của khách thuê ở các thị trường cao cấp

Thu nhập, sự gắn bó của khách thuê và cải tạo nhẹ ở thị trường thứ cấp

TRỌNG TÂM CHIẾN LƯỢC

Tăng trưởng thu nhập và vốn nhờ nâng cấp

Tăng trưởng vốn được thúc đẩy bởi việc nâng cấp đáng kể

Xây dựng

THEO DÕI LIÊN HỆ

Tích hợp tính bền vững vào việc ra quyết định trong quá trình thiết kế và xây dựng

TRỌNG TÂM BỀN VỮNG

Duy trì tiêu chuẩn cao và thực hiện lộ trình

Xác định điểm có thể nâng cấp nhanh chóng

Nâng cấp và giữ tiêu chuẩn cao Tích hợp các sáng kiến ​b​ ền vững mới vào cải tiến công trình

Chương trình hoàn vốn ngắn hạn, trung hạn, gắn liền với thời gian sở hữu. Bổ sung các hành động ngắn hạn bằng chiến lược khử cacbon trung và dài hạn có thể được tiếp tục sau khi tài sản được bán.

Xem xét lại toàn diện về lượng carbon được tiêu thụ và vận hành cũng như các chỉ số bền vững khác. Giảm tác động trong quá trình phát triển và giai đoạn vận hành sau nâng cấp.

Cắt giảm vừa phải đến mạnh mẽ năng lượng, nước, chất thải và carbon. Tối ưu hóa tòa nhà và công khai chỉ số hiệu suất.

Theo dõi , tối ưu hóa hiệu suất và công bố chỉ số công khai. Duy trì nguồn cung cấp năng lượng không carbon.

CHƯƠNG TRÌNH BỀN VỮNG / CHIẾN THUẬT

Tối ưu hóa hiệu suất dựa trên chi tiêu hoạt động, xây dựng các cải tiến hiệu suất và chi tiêu vốn có chọn lọc.

SỬ DỤNG YẾU TỐ BỀN VỮNG ĐỂ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN. Bên Bán: Ở cương vị bên bán, một lộ trình xanh hóa bền vững lâu dài mà khách mua có thể áp dụng tiếp tục cho tài sản là một lợi thế. Bên cạnh đó, lộ trình nên chỉ rõ các nâng cấp cần thiết trong tương lai và chi phí vốn liên quan. Nếu lộ trình tái định vị tài sản kéo dài từ 10 đến 15 năm, nó chỉ có thể được giữ trong danh mục đầu tư trong một phần thời gian đó. Tuy nhiên, xem xét lộ trình dài hạn có nghĩa là bạn hoặc chủ sở hữu tương lai có thể thực hiện một cách tiếp cận được đo lường và theo giai đoạn để cải thiện tài sản. Bên Mua: Trong danh mục đầu tư năng động ngày nay, tài sản thường xuyên được chuyển nhượng. Các giao dịch tốt vẫn có thể khó tìm và điều quan trọng là nhà đầu tư có thể nhanh chóng và dễ dàng đánh giá tiềm năng nâng cấp tài sản và khử cacbon trong thời gian thẩm định ngắn hạn. Do đó, khi mua lại tài sản, điều quan trọng là phải đánh giá các yếu tố bền vững trước khi hoàn tất giao dịch. Trong giai đoạn thẩm định, đánh giá sự phù hợp của tòa nhà để nâng cấp tính bền vững, phạm vi công việc cần thiết và trạng thái của quy hoạch hiện tại cùng với các yếu tố truyền thống. Tìm hiểu thật kỹ để đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang mua và chi phí tiềm ẩn để cải thiện hiệu suất bền vững theo thời gian. Ngoài những việc quen thuộc như lập mô hình vốn tiềm năng, kiểm tra chứng nhận và khả năng bán tài sản đã luôn là những cân nhắc hàng đầu, nhà đầu tư nên xem xét thêm đến các yếu tốt xanh của tòa nhà và chi phí liên quan như một phần của thỏa thuận.

Những câu hỏi nào nên cân nhắc trong quá trình mua lại? „ Tài sản này lộ trình phát triển bền vững rõ ràng không và lộ trình đó đang tiến triển như thế nào? „ Các mốc thời gian thực tế để nâng cấp là gì và nên lưu ý gì về chi phí vốn? „ Áp dụng phí bảo hiểm hay chiết khấu dựa trên trạng thái xanh của tài sản? „ Tài sản mang lại những rủi ro hoặc lợi thế gì? (ví dụ: năng lượng mặt trời và pin để giảm thiểu sự cố lưới điện hoặc giá năng lượng tăng cao, rủi ro đối với hoạt động kinh doanh và hệ thống điện ở tầng hầm trong trường hợp lũ lụt) „ Điều gì khiến tòa nhà này hấp dẫn khách thuê?

THEO DÕI LIÊN HỆ

BƯỚC 2 KHAI PHÁ GIÁ TRỊ ẨN CỦA E, S VÀ G

THEO DÕI LIÊN HỆ

NHÌN XA HƠN CÁC YẾU TỐ TRUYỀN THỐNG.

Nhà đầu tư phải thách thức bản thân, suy nghĩ một cách tổng thể hơn và nắm bắt được lợi ích rộng hơn chữ ‘E’ trong ‘ESG.’

Nhiều biện pháp bền vững sẽ tạo ra lợi ích ngay từ đầu. Ví dụ, sử dụng năng lượng hiệu quả giúp bạn tiết kiệm tiền và giảm lượng khí thải carbon. Đó là một kịch bản đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, nhiều chủ sở hữu tài sản tiếp tục đặt mục tiêu đầu tư quá cao, và các dự án tốt không phải lúc nào cũng được chấp thuận cấp vốn. Ví dụ, lựa chọn đầu tư vào các biện pháp bền vững với thời gian hoàn vốn < 4 năm, tương đương với việc đặt mục tiêu ROI 25%. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư tài sản tổng thể có thể nhắm tới mức lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mức đó. Tại sao chúng ta lại gây khó khăn cho việc đầu tư vào các biện pháp thúc đẩy hiệu suất xây dựng tốt hơn? Bằng cách mở rộng ngưỡng hoàn vốn (ví dụ: <8 năm) hoặc điều chỉnh ngưỡng này cho phù hợp với kế hoạch vốn dài hạn, nhiều ý tưởng dự án tham vọng hơn sẽ được đưa ra, đưa tài sản đến con đường hướng tới quá trình khử cacbon sớm hơn. Các nhà đầu tư cũng không nên giới hạn bản thân vào các mục tiêu bền vững riêng biệt hoặc chỉ nhìn thấy lợi ích qua lăng kính hạn chế: • Tính bền vững có thể thúc đẩy lợi nhuận tài chính, đặc biệt là từ việc giảm năng lượng và carbon, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để thu hút khách thuê, thu hút các nhà đầu tư hiểu biết và vượt qua các rào cản pháp lý. • Nước là yếu tố thường bị bỏ qua vì nó tương đối rẻ tiền. Tuy nhiên, nếu bạn có tài sản ở những khu vực gặp phải hạn hán hoặc khó khăn về nguồn nước, thì rát cần phải bảo tồn nước như một phần của việc lập kế hoạch kinh doanh liên tục và quản lý rủi ro. • Tác động xã hội khó xác định và có thể chưa được đầu tư đầy đủ. Nhưng chúng ta ngày càng thấy nhiều ví dụ về các nhà đầu tư cố gắng tạo ra thay đổi tích

cực với mục tiêu lợi ích xã hội - ví dụ: tạo việc làm, tạo ra tiện ích công cộng, v.v. • Đánh giá hiệu suất cũng rất cần thiết nhưng nó không chỉ là về lợi nhuận tài chính. Nhà đầu tư có thể đánh giá sự thành công của các chương trình xã hội của họ bằng cách đo lường khả năng tạo việc làm ở địa phương hoặc tạo ra tiện ích công cộng, chẳng hạn như công viên, thay vì nghĩ về nó dưới góc độ nâng cao giá trị cho tòa nhà. Quan trọng, không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả các loại tài sản và danh mục đầu tư. Các chương trình nhằm tăng cường tác động tích cực cho một trung tâm thương mại ở Úc sẽ rất khác với một khu công nghiệp ở châu Âu hoặc viện dưỡng lão ở Ấn Độ. Một lần nữa, điều cần thiết là phải xem xét các vấn đề và rủi ro về tính bền vững trong bối cảnh chiến lược rộng lớn hơn của bạn. Mặc dù lợi ích có thể không rõ ràng ở cấp độ tòa nhà, nhưng nó có thể mang lại lợi ích rộng hơn, chẳng hạn như củng cố thương hiệu và danh tiếng của chủ đầu tư. Khi kỳ vọng của thị trường về hiệu quả hoạt động bền vững tăng lên thì rủi ro của việc không hành động cũng tăng theo. Cho dù bạn đang đầu tư vào danh mục đầu tư đa quốc gia hay một tài sản duy nhất, việc đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan có thể khác nhau tùy theo địa điểm. Trước tiên, các nhà đầu tư có thể xem xét các nghĩa vụ pháp lý nhưng để vượt qua được điều đó đòi hỏi sự hiểu biết về những kỳ vọng rộng hơn của xã hội. Trong môi trường toàn cầu hóa, các nhà đầu tư phải tính đến tác động của các thị trường tiến bộ nhất và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến khả năng cạnh tranh toàn cầu của tài sản của họ.

Ví dụ, Chứng nhận Green Mảk là kết quả của nhiều năm thắt chặt quy định ở Singapore. Ở Úc, xếp hạng của NABERS đã trở nên phổ biến và có tính nền tảng trong việc đảm bảo rằng nguồn cung cũ sẽ bền vững hơn rất nhiều. Mặc dù điều này giúp định hình các chương trình bền vững ở cấp quốc gia, nhưng việc hiểu rõ các tiêu chuẩn toàn cầu và các nguyên tắc phân loại phổ quát cũng quan trọng không kém. Chúng ta cũng có thể tận dụng các điểm chuẩn ESG toàn cầu như GRESB. GRESB đo lường hiệu suất của các quỹ và tài sản thực dựa trên các số liệu bền vững và giúp xác định rủi ro và cơ hội khi giao dịch. Cuối cùng, các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ tiêu xanh trên toàn cầu của mình để thực hiện một cách tiếp cận thống nhất hơn nhằm hướng tới sự bền vững trên các thị trường. Việc phát huy ảnh hưởng này có thể thúc đẩy tính bền vững của các tòa nhà hiện có vì lợi ích của tất cả những bên tham gia.

THEO DÕI LIÊN HỆ

BƯỚC 3 HÀNH ĐỘNG SỚM, VÀ LIÊN TỤC

THEO DÕI LIÊN HỆ

HÃY BẮT ĐẦU

Sơ đồ đường cong chi phí giảm ô nhiễm (MAC) Đường MAC so sánh và xem xét chi phí và tác động giảm phát thải của các sáng kiến ​ khác nhau. Ví dụ, các phương án 1-4 cho thấy các cơ hội chi phí thấp giúp tiết kiệm chi phí và giảm lượng khí thải, có thể liên quan đến tác động của thay đổi hành vi. Sau đó, chi phí ròng cao hơn và mức giảm phát thải khác nhau, và bằng cách nhân chi phí trên mỗi tấn carbon tránh được, sẽ tiết lộ chi phí, mức giảm phát thải và số tiền hoàn vốn.

. Điều chỉnh chiến thuật bền vững dựa theo các loại tài sản Chìa khóa để hành động sớm là có một chiến lược cụ thể về tài sản. Đừng cố gắng biến chiến lược bền vững được tạo ra cho văn phòng cho một khu công nghiệp. Những gì hiệu quả ở văn phòng có thể không hiệu quả trong một mảng khác. Mỗi loại tài sản và đối tượng thuê có cách suy nghĩ khác nhau. Càng hiểu sâu sắc nhu cầu của họ thì chúng ta càng có thể tăng tốc đạt được mục tiêu nhanh hơn. Đối với các khu công nghiệp, sự hợp tác giữa chủ nhà và khách thuê có thể rất hiệu quả vì thường chỉ có một bên thuê, trong khi chất lượng không khí hoặc sức khỏe và thể chất của nhân viên lại rất quan trọng. Nước là một vấn đề lớn đối với việc làm mát và hoạt động trung tâm dữ liệu, trong khi đối với các phòng thí nghiệm, việc đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng liên tục là rất quan trọng. Điều quan trọng là các sáng kiến ​bền vững được phát triển và áp dụng theo lộ trình và giải pháp phù hợp.

Khi kế hoạch bền vững đã được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược đầu tư, nhà đầu tư lúc này đã sẵn sàng bắt đầu suy xét ở cấp độ tài sản và bắt đầu ưu tiên hoạt động dựa trên hồ sơ của từng tòa nhà. Việc lập ngân sách và bắt đầu nâng cấp cũng như các sáng kiến ​x​ anh phải luôn có chủ ý. Hãy đặt những câu hỏi như dự án này giúp giữ chân khách thuê không? Chúng ta có muốn đẩy nhanh các kế hoạch trên phạm vi rộng hơn để hưởng lợi từ việc tăng nguồn cung bù đắp năng lượng tái tạo không? Các bước tiếp theo mang tính chiến thuật. Điều này bao gồm việc chuyển các ưu tiên hàng đầu thành kế hoạch xây dựng cơ bản cho một tòa nhà và đưa ra các mục tiêu và đo lường trong hợp đồng quản lý tài sản. Nhìn xa hơn về phía trước, bắt đầu tăng cường lợi ích cung cấp năng lượng tái tạo từ việc lập kế hoạch sớm, với thời gian thực hiện là nhiều năm để lắp đặt tại chỗ, hoặc đàm phán các hợp đồng cung cấp như Thỏa thuận mua bán điện (PPA). Với thị trường phát triển nhanh chóng, việc chờ đợi không mang lại lợi ích gì; đảm bảo năng lượng tái tạo hiện nay sẽ tránh bị tụt hậu so với thị trường đang phát triển nhanh chóng và bối cảnh pháp lý. Thay vào đó, các nhà quản lý tổ chức lớn hơn có thể thiết lập tốc độ chứ không chỉ đơn thuần làm theo.

200

Legend

Option 11

Zero emissions generation

Option 10

Reduce electricity use Low emissions generation O set Outsource

150

Option 9

Option 8

100

Option 7

Cost of abatement $/tCO -e

THEO DÕI LIÊN HỆ

Option 6

50

Option 5

(annualised, AS 2011)

0

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

-50

-100

0

10,000

20,000 30,000 40,000

50,000 60,000

t/CO -e

Abatement (average annual)

THIẾT KẾ CÂN BẰNG VỚI THAY ĐỔI HÀNH VI.

Đồng thời với các sáng kiến về ​thiết kế, hãy tìm kiếm những thay đổi trong hoạt động có thể được thực hiện ngay hôm nay và mở rộng theo thời gian. Các sáng kiến ​ xanh thường tập trung vào thiết kế xây dựng và cơ sở hạ tầng, tuy đây là điều quan trọng, nhưng lại bỏ qua bức tranh tổng thể. Các nhà đầu tư còn cần tính đến nhu cầu và hành vi của người sử dụng cuối cùng, chẳng hạn như người quản lý tài sản, người lao động hoặc công chúng. Các nhà đầu tư có cơ hội tác động đến những thay đổi hành vi cùng với những thay đổi về thiết kế và cấu trúc để mang lại tác động tích cực vượt ra ngoài ranh giới truyền thống của tòa nhà. Các hoạt động có thể bao gồm làm việc với người quản lý tài sản để xác định các cải tiến bền vững hoặc cộng tác với khách thuê để cùng nhau thúc đẩy các mục tiêu khử cacbon. Cách tiếp cận này dựa vào sự tham gia chủ động, có thể đơn giản là thành lập một nhóm đại diện có cả chủ nhà và

khách thuê để làm việc hài hòa trong suốt hành trình bền vững. Điều này có thể được ghi trong một hợp đồng cho thuê và nâng cấp thậm chí có thể trở thành một phần của cuộc đàm phán cho thuê. Chúng tôi cũng khuyến khích làm cho quá trình đơn giản và dễ tiếp cận hơn. Một tòa nhà có thể hướng tới việc tạo ra năng lượng tái tạo tại chỗ và tham khảo ý kiến ​c​ ủa những người khách thuê muốn hưởng lợi từ năng lượng xanh hơn, rẻ hơn. Một cuộc trò chuyện cởi mở và giải thích những lợi ích chung có thể giúp ích rất nhiều trong việc thu hẹp khoảng cách giữa chủ nhà và khách thuê truyền thống và thúc đẩy quá trình xanh hóa. Đối với cơ sở công cộng, chẳng hạn như trung tâm thương mại, điều quan trọng là phải loại bỏ mọi sự mơ hồ đối với khách hàng. Đảm bảo việc tái chế được thực hiện dễ dàng, được hỗ trợ bởi biển báo rõ ràng và cơ sở hạ tầng đầy đủ, có thể cho phép công chúng tham gia một cách dễ dàng và hiệu quả.

THEO DÕI LIÊN HỆ

DỊCH VỤ

Nếu bạn đang là nhà đầu tư trong giai đoạn tìm hiểu về quy trình xanh hóa bất động sản, hãy liên hệ đội ngũ của chúng tôi ngay hôm nay.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẠO CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG • Hiệu suất & hiệu chuẩn • Đánh giá tính trọng yếu • Sáng kiến và thực hiện • Mục tiêu và tầm nhìn • Kế hoạch cụ thể TUÂN THỦ QUY TẮC • Tuân thủ quy định ESG • Tính toán carbon • Hiệu chuẩn và kiểm toán tòa nhà • Báo cáo tuân thủ ESG QUẢN LÝ RỦI RO KHÍ HẬU • Phân tích các kịch bản rủi ro khí hậu • Chấm điểm và đánh giá rủi ro khí hậu • Lên chiến lược và kế hoạch giảm thiểu rủi ro • Báo cáo TCFD & tư vấn phân loại của EU DẪN DẮT VẬN HÀNH HIỆU QUẢ • Quản lý tiện ích • Khảo sát điểm chuẩn • Kiểm toán năng lượng, nước, chất thải • Kế hoạch hiệu quả

Chúng tôi giúp phát triển chiến lược bền vững và thực hiện kế hoạch. Chúng tôi làm việc với nhiều khách thuê và nhà đầu tư lớn nhất trên toàn cầu để đưa ra các ý tưởng và chiến lược hành động vì một thế giới bền vững hơn. Điều khiến chúng tôi khác biệt là khả năng hợp tác thực hiện các chiến lược này ở mọi giai đoạn cho tất cả các loại tài sản. Chúng tôi thực hiện các bước thiết thực trong suốt hành trình phát triển bền vững của bạn để bảo vệ và nâng cao giá trị bất động sản:

THEO DÕI LIÊN HỆ

• Lập mô hình năng lượng • Lập kế hoạch mua thiết bị

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG • Thu thập, quản lý và quản trị dữ liệu về ESG

• Chứng chỉ xây dựng (LEED, BREEAM, WELL, v.v.) • Đo điểm chuẩn và tối ưu hóa điểm số (GRESB) • Báo cáo và công bố thông tin về ESG (GRI, SASB, CDP, TCFD, v.v.)

TIẾN TỚI NET ZERO • Kiểm toán Net Zero • Chiến lược Net Zero cụ thể • Chính sách và quy trình • Kế hoạch thu mua • Quản lý toàn bộ dự án

DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

LÊN CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG

TUÂN THỦ QUY TẮC

Chúng tôi giúp bạn hiểu biến đổi khí hậu có thể tác động như thế nào đến tài sản và danh mục đầu tư của bạn, sau đó chúng tôi giúp bạn quản lý và khám phá các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu. KIỂM SOÁT RỦI RO KHÍ HẬU

Chúng tôi giúp bạn điều hướng những luật lệ và quy định ngày càng phức tạp từ kiểm toán năng lượng và hiệu suất năng lượng; rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu; để mở rộng các nhiệm vụ báo cáo ESG.

Chúng tôi phát triển và thực hiện các chiến lược để giải quyết các thách thức, đáp ứng mong đợi của các bên liên quan và thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp của bạn

Chúng tôi chủ động quản lý việc tiêu thụ tài nguyên. Chúng tôi đánh giá hiệu suất năng lượng, carbon, nước và chất thải, phát triển và thực hiện kế hoạch riêng cũng như giám sát và báo cáo hiệu suất. THÚC ĐẨY VẬN HÀNH HIỆU QUẢ

TẠO RA TÁC ĐỘNG

NET ZERO

Chúng tôi giúp bạn chứng minh tác động tích cực của ESG và truyền đạt tiến độ của bạn một cách chính xác và minh bạch cho các bên liên quan thông qua phương pháp báo cáo phát triển bền vững và công bố ESG chủ động của chúng tôi.

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn hiểu rõ và đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa đến mức 0 carbon ròng. Sau đó, chúng tôi đưa ra các chính sách và quy trình cần thiết để hỗ trợ hành động và phân phối.

THEO DÕI LIÊN HỆ

Liên hệ:

MATT CLIFFORD Giám đốc Bền vững & ESG Châu Á Thái Bình Dương matt.clifford@cushwake.com

DARREN BERMAN Giám đốc Bền vững

JESSICA FRANCISCO Global Occupier Services, C&W Services, and Americas jessica.francisco@cushwake.com

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi darren.berman@cushwake.com

Theo dõi chuỗi Sổ tay Bền vững

THỊ TRƯỜNG VỐN

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ bán hàng, bao gồm thẩm định, bảo lãnh phát hành, nghiên cứu thị trường, phân tích tài chính, chiến lược và chiến dịch tiếp thị, chiến lược vị trí, đàm phán và chốt giao dịch.

ĐẦU TƯ MUA VÀ BÁN

MUA BÁN TÀI SẢN VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Đối với các nhà đầu tư muốn thanh lý hoặc mua lại tài sản hoặc danh mục đầu tư, chúng tôi cung cấp giao dịch toàn cầu toàn diện các giải pháp. Mạng lưới người mua và người bán vượt trội của chúng tôi, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và dữ liệu thị trường ưu việt mang đến cho khách hàng của chúng tôi khả năng tiếp cận độc đáo các cơ hội và nguồn vốn trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng cung cấp lời khuyên chuyên môn và tư vấn chuyên môn để giúp khách hàng tối đa hóa giá trị nắm giữ bất động sản của họ. Điều này có thể bao gồm bảo lãnh định giá giao dịch, thương mại thẩm định, đánh giá danh mục đầu tư và chiến lược đầu tư. TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Thông qua sự thẩm định sâu rộng và dữ liệu thị trường theo thời gian thực, cùng với các chuyên gia thực tế hiểu rõ mọi khía cạnh đầu tư bất động sản để giúp bạn nhận ra lợi nhuận vượt trội từ khoản đầu tư của mình. Kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi về cách tài chính liên kết với bất động sản được phản ánh qua việc tích hợp Tài chính doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh Thị trường vốn, cung cấp dịch vụ tư vấn và thực thi tài chính cho các nhà đầu tư, người thuê và nhà quản lý quỹ. Chúng tôi tận tâm, đa ngành, vớicác chuyên gia giàu kinh nghiệm trên toàn cầu, cung cấp lời khuyên chuyên môn về các giao dịch trên tất cả các thị trường. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

MUA Cho dù bạn đang tìm cách đầu tư bất động sản để thu lợi ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ xác định những cơ hội phù hợp nhất trên thị trường ở mọi lĩnh vực. BÁN Đội ngũ của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về các chiến lược tốt nhất hiện có để giúp bạn kiếm tiền từ khoản đầu tư của mình và giảm thiểu rủi ro thông qua việc xử lý một tài sản, danh mục tài sản hoặc thoái vốn khỏi một thị trường cụ thể.

THEO DÕI LIÊN HỆ

Liên hệ:

JAMES YOUNG Head of Investor Services Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương james.young@cushwake.com

Theo dõi chuỗi Sổ tay Bền vững

SỔ TAY XANH HÓA Hướng dẫn phát triển bất động sản bền vững - Châu Á Thái Bình Dương

GIỚI THIỆU VỀ CUSHMAN & WAKEFIELD Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) là một trong những công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới, mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, với khoảng 52.000 nhân viên tại hơn 400 văn phòng rộng khắp 60 quốc gia. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 10,1 tỷ USD từ các dịch vụ bất động sản cốt lõi bao gồm Quản lý cơ sở vật chất và Quản lý dự án, Cho thuê thương mại, Thị trường vốn, Thẩm định giá và các dịch vụ khác. Công ty nhận được nhiều giải thưởng danh giá với những cam kết sâu sắc về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), v.v. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.cushmanwakefield.com.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker