TRUNG TÂM DỮ LIỆU

PHƯƠNG PHÁP

Dữ Liệu Về Giá và Tỷ Giá Hối Đoái Tất cả chi phí đã được chuyển đổi từ đồng nội tệ sang đồng Đô la Mỹ (USD), theo phương pháp sử dụng tỷ giá hối đoái trên nền tảng nghiên cứu của chúng tôi, nhằm phục vụ việc đánh giá và so sánh một cách nhất quán. Năm 2022 2023 đã có những biến động đáng kể về tỷ giá hối đoái toàn cầu và khu vực, vì vậy, việc đưa ra kết quả của chỉ số và giá cả cho từng thị trường đã được chúng tôi xem xét kỹ lưỡng và giải thích cẩn thận. Thời gian mốc sử dụng thông tin về giá, chuyển đổi và tỷ giá hối đoái trong tài liệu này được xác định vào tháng 8 năm 2023. Chi Phí Giao Dịch Đất và Tài Sản Dữ liệu về giá giao dịch được thu thập trong báo cáo lấy từ nhiều nguồn khác nhau, như giá mua đất/tài sản, phí tư vấn, phí môi giới, chi phí giao dịch và phí đóng. Phí tư vấn và môi giới (PBF) có thể thay đổi từ 1% - 3% tùy thuộc vào giá trị thị trường và giá đất. Ở hầu hết các thị trường, bên bán sẽ phải trả phí môi giới, tuy nhiên ở một số quốc gia khác, bên bán sẽ được đại diện bởi công ty đại lý hoặc công ty quản lý tài sản (AMC) của họ. Cushman & Wakefield có thể tư vấn về mọi thắc mắc liên quan đến tư vấn và môi giới các giao dịch này. Lãi suất hỗn hợp là mức trung bình của nhiều thành phố khác nhau trong cùng một thị trường/quốc gia. Giá Đất, Chi Phí Giải Phóng Mặt Bằng (Gắn Liền Với Quỹ Đất) Dữ liệu về giá được tổng hợp trong báo cáo này được lấy từ nhiều yếu tố khác nhau, như cảnh quan, phá dỡ, đào xới, xử lý vật liệu, phân loại, san lấp mặt bằng, xây dựng nền móng phụ và thiết lập an ninh. Tất cả các chi phí nhân công xây dựng, vật liệu, công tác hành chính, lợi nhuận và các chi phí chung đã được phân tích, nhưng không bao gồm phí quản lý và thuế. Cơ sở dữ liệu được thu thập từ các văn phòng khu vực của chúng tôi, dựa trên mô hình tiêu chuẩn ngành được xác định trong phần giả định mô hình phát triển ở những trang tiếp theo của tài liệu này.

Nguồn Dữ Liệu Báo cáo Chi phí Xây dựng Trung tâm Dữ liệu 2023/24 của Cushman & Wakefield thu thập dữ liệu từ nhiều bộ dữ liệu trên tất cả các văn phòng trong khu vực của chúng tôi, theo các nguồn sau :  Bộ phận thị trường vốn, kiến thức định giá và tư vấn chuyên sâu đối với phân khúc trung tâm dữ liệu trong hơn 20 năm.  Danh sách các thương vụ mua bán và cho thuê gần đây của chúng tôi (gần 400 mẫu đất (tương đương 161.874 ha) đã được bán và hơn 1 triệu m2 đã được cho thuê trong khoảng hai năm qua).  35 dự án đang vận hành trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.  200 dự án mới hoàn thành trên 14 thị trường Châu Á Thái Bình Dương.  Tiêu chuẩn mở rộng của nguồn dữ liệu về các loại chi phí trong khu vực.  Kết quả khảo sát trực tiếp từ khách hàng. Bộ Dữ Liệu Để tạo ra kết quả của báo cáo này, có ba bộ chỉ số liên quan đến phát triển tài sản trung tâm dữ liệu đang được chúng tôi đánh giá trong ấn phẩm này :  Chi phí giao dịch đất và tài sản.  Giá đất, chi phí giải phóng mặt bằng (gắn liền với quỹ đất).  Chi phí xây dựng tiêu chuẩn và cao cấp.

BÁO CÁO CHI PHÍ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker