Southeast Asia Outlook 2023 vn

LIÊN HỆ KHU VỰC:

ANSHUL JAIN Head of APAC Tenant Representation and Managing Director, Ấn Độ và Đông Nam Á anshul.jain@ap.cushwake.com DENNIS YEO Head of Investor Services and Logistics & Industrial Châu Á Thái Bình Dương dennis.yeo@cushwake.com

GORDON MARSDEN Head of Capital Markets Châu Á Thái Bình Dương gordon.marsden@cushwake.com

BUSINESS:

RESEARCH & CONSULTANCY:

SHAUN POH Head of Capital Markets Singapore shaun.poh@ap.cushwake.com

XIAN YANG WONG Head of Research Singapore & Southeast Asia Xianyang.wong@cushwake.com

TRANG BÙI Tổng Giám Đốc Việt Nam bui.trang@cushwake.com

CÚC LÊ MRICS Head of Advisory Việt Nam thucuc.le@cushwake.com

LINI DJAFAR Managing Director Indonesia lini.djafar@ap.cushwake.com

ARIEF RAHARDJO Head of Strategic Consulting Indonesia arief.rahardjo@ap.cushwake.com

GARETH POWELL Country Head Thái Lan gareth.powell@cushwake.com

SARAWUT TIKHACHON Senior Market Analyst Thái Lan sarawut.tik@cushwake.com

TETET CASTRO Head of Tenant Advisory Group Philippines Tetet.Castro@ap.cushwake.com

CLARO DG. CORDERO JR., MSC Head of Research Philippines claro.cordero@cushwake.com

TIFFANY GOH Country Manager Malaysia tiffanygoh@ivpsmalaysia.com

Cushman & Wakefield là một trong những công ty dịch vụ bất động sản quy mô lớn nhất thế giới với hơn 52.000 nhân viên tại hơn 400 văn phòng ở 60 quốc gia. Vào năm 2022, công ty đạt tổng doanh thu 10,1 tỷ USD từ các dịch vụ cốt lõi là bất động sản, quản lý dự án và cơ sở vật chất, cho thuê, thị trường vốn, định giá và các dịch vụ khác. Vui lòng ghé vào trang www.cushmanwakefield.com hoặc theo dõi @CushWake trên Twitter. GIỚI THIỆU VỀ CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker