E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

Damian Kołata Partner Head of Industrial

& Logistics Agency | Poland Head of E-Commerce | CEE

Niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o dane zebrane w badaniu ankietowym, a firma Cushman & Wakefield wykorzystała je przy założeniu, że są one prawdziwe i kompletne. Cushman & Wakefield nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdyby informacje te okazały się nieprawdziwe lub niekompletne, ani nie składa żadnych oświadczeń i zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości lub kompletności informacji zawartych w niniejszej publikacji. Publikacja może zawierać błędy lub pominięcia, a szczegóły w niej przedstawione (tj. ceny, warunki najmu lub inne warunki) mogą ulec zmianie lub być wycofane bez zawiadomienia. Publikacja może podlegać szczególnym warunkom w zakresie publikacji informacji, ustanawianym przez osoby trzecie.

The Warsaw HUB Ul. Rondo Daszyńskiego 2B 00-843 Warszawa www.cushmanwakefield.pl

74

75

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker