E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

TRENDY MAGAZYNOWE DLA E-COMMERCE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH TRZECH LAT 03.5

Poza głównymi trendami wskazanymi na poprzedniej stronie, ankietowani wskazali również kilka innych, nie mniej ważnych. Zgodnie z odpowiedziami deweloperów i największych operatorów logistycznych zmiany, które będą miały największy wpływ na rynek e-commerce w Polsce, to: deweloperach bardzo elastyczne podejście w realizowaniu projektów. Stosowanie umów z gwarancją powierzchni dostarczonej w przyszłości w kilku fazach, tak aby zapewnić ciągłość rozwoju, będzie dla wielu firm funkcjonujących w branży e-commerce kluczowe w podjęciu decyzji. • Wdrażane będą między innymi nowe rozwiązania oparte o wykorzystanie sztucznej inteligencji, efektywniej analizującej duże ilości danych i usprawniającej procesy wewnętrzne. • Branża e-commerce wymusi na

Idealny magazyn dla e-commerce jest pojęciem nie tylko dosyć subiektywnym, zależnym od obsługiwanego asortymentu, klienta końcowego i strategii firmy ( pure e-commerce, omnichannel, e-grocery, q-commerce czy też klub zakupowy), ale także niezwykle dynamicznym.

Szybko zmieniający się rynek, rosnące wymagania klientów i spora konkurencja powodują, że w ciągu najbliższych lat z pewnością zmaterializują się prognozy wskazywane poniżej przez deweloperów i operatorów logistycznych. Oznacza to coraz większą automatyzację operacji magazynowych,

tworzenie hubów miejskich w ramach last mile logistics , rozszerzenie łańcucha dostaw o magazyny omnichannel i re-commerce , otwieranie centrów dystrybucyjnych w nowych lokalizacjach oraz rosnącą popularność outsourcingu logistyki.

• Na rozwój rynku magazynowego wpływ mieć będzie także dalszy

rozwój infrastruktury komunikacyjnej, która podniesie wartość inwestycyjną kolejnych terenów. Na tym polu ważnym elementem jest także rozwój sieci komunikacji publicznej, dzięki której skróci się czas podróży z danych lokalizacji do sąsiadujących ośrodków miejskich. Ułatwi to pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, co obecnie w wielu przypadkach stanowi niemałe wyzwanie.

!

TRENDY MAGAZYNOWE DLA E-COMMERCE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH TRZECH LAT

100 %

to znakomita większość deweloperów, która za taki trend uważa tworzenie hubów miejskich w ramach last mile logistics. 86 %

ankietowanych operatorów uważa, że coraz większa automatyzacja operacji magazynowej to bardzo istotny lub istotny trend w ciągu najbliższych trzech lat.

• Z uwagi na rosnące koszty budowy i działek zwiększana będzie także wysokość budynków w celu dalszej

KTÓRE Z PONIŻSZYCH TRENDÓWMAGAZYNOWYCH DLA E-COMMERCE BĘDĄ WEDŁUG. PAŃSTWAWIDOCZNE W POLSCE WCIĄGU NAJBLIŻSZYCH TRZECH LAT?

optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowej.

OPERATORZY

DEWELOPERZY

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o outsourcingu logistyki, zanim zdecydujesz się na współpracę z operatorem – sięgnij do raportu „Jak ugryźć e-commerce w magazynie”.

Coraz większa automatyzacja operacji magazynowej

60%

40%

47%

53%

Rozszerzenie łańcucha dostaw o magazyny omnichannel i re-commerce

60%

30% 10%

27%

73%

Otwieranie centrów dystrybucyjnych w nowych lokalizacjach

40%

60%

27%

67%

6%

Przenoszenie operacji z rynków Europy Zachodniej

10%

30%

60%

20%

53%

27%

Tworzenie hubów miejskich w ramach last mile logistics

40%

30%

30%

53%

33%

14%

Wzrost popularności outsourcingu logistyki

10%

70%

20%

20%

53%

27%

Nearshoring i ekspansja firm azjatyckich

50%

40%

10%

47%

40%

7% 6%

Przenoszenie operacji z Wielkiej Brytanii

10%

30%

50%

10%

33%

60%

7%

Tworzenie powierzchni magazynowych w sklepach ulokowanych w galeriach handlowych

40%

30% 20%

10%

13% 20% 40%

20%

7%

Źródło: Cushman & Wakefield

LEGENDA:

bardzo istotne

istotne

średnio istotne

mało istotne

nieistotne

50

51

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker