E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim

Pomimo sytuacji pandemicznej w ostatnich dwóch latach odnotowujemy niezwykle wysoką dynamikę rozwoju rynku magazynowego w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie w Polsce. W wyniku istotnie zwiększonego popytu ponad 87% klientów z sektora e-commerce zwiększyło zajmowaną powierzchnię magazynową w ostatnich trzech latach działalności operacyjnej. Tylko niespełna 7% firm pozostało przy tej samej powierzchni, co może być odzwierciedleniem zarówno założonego buforu powierzchni pod przyszły rozwój w momencie uruchamiania magazynu, jak i szeregu inicjatyw dotyczących optymalizacji procesów, wdrażanych stopniowo przez firmy począwszy od 2 kw. 2021 r. Nie mniej optymistyczne dane płyną ze strony operatorów logistycznych. Żaden z klientów nie zmniejszył wynajmowanej powierzchni, a jedynie co dziesiąty jej nie powiększył, co świadczy o tym, że klienci e-commerce są jednymi z najbardziej perspektywicznych partnerów w ramach współpracy 3PL. Obecnie w budowie pozostaje ponad 4,5 miliona mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Prawie 60% tego wolumenu jest już zabezpieczone umowami najmu, z czego 50%, czyli aż 1,3 miliona mkw., umowami z klientami z branży e-commerce. Warto mieć na uwadze, że spora część powierzchni niezabezpieczonej jeszcze umowami najmu (1,9 mln) zostanie prawdopodobnie wynajęta na podobne cele.

Operatorzy logistyczni również nieustannie wdrażają nowe projekty, korzystając z dobrej koniunktury na rynku i rosnącej popularności outsource’ingu logistyki. Aż ośmiu na dziesięciu ankietowanych przez nas operatorów odpowiedziało, że są właśnie w trakcie uruchamiania operacji dla firm z branży e-commerce. Oprócz stale rosnącego znaczenia najemców z sektora e-commerce, współpraca z tą grupą klientów jest oceniana bardzo pozytywnie zarówno przez deweloperów, jak i przez operatorów logistycznych. Żaden z deweloperów nie ocenił jej negatywnie, w 93% przypadków odpowiedzi były pozytywne (20% – raczej pozytywnie, 73% – zdecydowanie pozytywnie), a tylko 7% ankietowanych deweloperów oceniło ją neutralnie. Bardzo podobnie o współpracy wypowiadają się operatorzy logistyczni (70% – zdecydowanie pozytywnie, 30% – raczej pozytywnie. Warto podkreślić, że żaden z operatorów nie wskazał oceny neutralnej bądź negatywnej, co zdecydowanie potwierdza wysoką jakość współpracy między kluczowymi operatorami oraz partnerami na rynku e-commerce.

CZYWOSTATNICH TRZECH LATACH FIRMY Z BRANŻY E-COMMERCE ZWIĘKSZYŁY, ZMNIEJSZYŁY, CZY POZOSTAWIŁY BEZ ZMIANWYNAJMOWANĄ POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ?

OPERATORZY

DEWELOPERZY

10%

90%

6%

7%

87%

LEGENDA:

LEGENDA:

zmniejszyły pozostawiły bez zmian zwiększyły

zmniejszyły zwiększyły

Źródło: Cushman & Wakefield

JAK OCENIACIE PAŃSTWOWSPÓŁPRACĘ Z FIRMAMI E-COMMERCE W PAŃSTWA PARKACH LOGISTYCZNYCH?

DEWELOPERZY

OPERATORZY

ANALIZA BRANŻY E-COMMERCE NA POLSKIM RYNKU MAGAZYNOWYM

7%

20%

73%

30%

70%

LEGENDA:

LEGENDA:

neutralnie raczej pozytywnie zdecydowanie pozytywnie

raczej pozytywnie zdecydowanie pozytywnie

Źródło: Cushman & Wakefield

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA WBUDOWIE

CZY OBECNIE SĄ PAŃSTWOW TRAKCIE URUCHAMIANIA OPERACJI DLA FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE?

80 % Tak

43 %

Zabezpieczona przez najemców z branży e-commerce 1 923 750 mkw.

29 %

20 % Nie

1 287 485 mkw.

28 %

Zabezpieczona przez najemców z pozostałych branż

10 % Raczej tak

1 280 929 mkw.

Inwestycje realizowane spekulacyjnie

Źródło: Cushman & Wakefield

CZY PLANUJECIE PAŃSTWO ZWIĘKSZENIE/ ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI E-COMMERCE?

90 % Zdecydowanie tak

Źródło: Cushman & Wakefield

Źródło: Cushman & Wakefield

20

21

E-COMMERCE PĘKA W SZWACH, A MAGAZYNY RAZEM Z NIM - PUBLIKACJA CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook flipbook maker