APAC Office Fit Out Cost Guide 2023 vn

ASIA PACIFIC OFFICE FIT OUT COST GUIDE 2023

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI CHI PHÍ TÍNH THEO USD/SQFT

BẢNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI CHI PHÍ TÍNH THEO ĐƠN VỊ ĐO VÀ TIỀN TỆ NỘI ĐỊA

KHU VỰC

THÀNH PHỐ

THI CÔNG

NÂNG CẤP

HOÀN TRẢ

KHU VỰC

THÀNH PHỐ

ĐƠN VỊ

THI CÔNG NÂNG CẤP HOÀN TRẢ

ÚC & NEW ZEALAND

ADELAIDE

134

80

12

ÚC & NEW ZEALAND

ADELAIDE

AUD/sqm

2,119

1,272

191

ÚC & NEW ZEALAND

BRISBANE

139

84

13

ÚC & NEW ZEALAND

BRISBANE

AUD/sqm 2,203

1,322

198

ÚC & NEW ZEALAND

CANBERRA

164

87

13

ÚC & NEW ZEALAND

CANBERRA

AUD/sqm 2,592

1,375

205

ÚC & NEW ZEALAND

MELBOURNE

143

86

13

ÚC & NEW ZEALAND

MELBOURNE

AUD/sqm 2,253

1,352

203

ÚC & NEW ZEALAND

PERTH

134

80

12

ÚC & NEW ZEALAND

PERTH

AUD/sqm

2,119

1,272

191

ÚC & NEW ZEALAND

SYDNEY

146

87

14

ÚC & NEW ZEALAND

SYDNEY

AUD/sqm 2,304

1,382

222

ÚC & NEW ZEALAND

AUCKLAND

151

90

13

ÚC & NEW ZEALAND

AUCKLAND

NZD/sqm

2,553

1,532

215

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

BẮC KINH

120

40

12

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

BEIJING

RMB/sqm 8,924

2,975

892

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

QUẢNG CHÂU

115

40

10

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

GUANGZHOU

RMB/sqm 8,552

2,975

744

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

HONG KONG

140

65

38

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

HONG KONG

HKD/sqft

1,094

508

297

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

THƯỢNG HẢI

114

40

11

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

SHANGHAI

RMB/sqm 8,478

2,975

818

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

THÂM QUYẾN

119

40

10

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

SHENZHEN

RMB/sqm 8,850

2,975

744

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

ĐÀI BẮC

116

65

17

TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC

TAIPEI

TWD/ping

126,300

70,772

18,970

ẤN ĐỘ

BENGALURU

60

53

8

ẤN ĐỘ

BENGALURU

INR/sqft

4,965

4,385

685

ẤN ĐỘ

CHENNAI

58

51

8

ẤN ĐỘ

CHENNAI

INR/sqft

4,799

4,220

657

ẤN ĐỘ

DELHI

64

56

8

ẤN ĐỘ

DELHI

INR/sqft

5,295

4,633

701

ẤN ĐỘ

HYDERABAD

61

54

8

ẤN ĐỘ

HYDERABAD

INR/sqft

5,047

4,468

689

ẤN ĐỘ

KOLKATA

60

52

8

ẤN ĐỘ

KOLKATA

INR/sqft

4,964

4,302

651

ẤN ĐỘ

MUMBAI

68

62

9

ẤN ĐỘ

MUMBAI

INR/sqft

5,626

5,130

771

ẤN ĐỘ

PUNE

60

52

8

ẤN ĐỘ

PUNE

INR/sqft

4,964

4,302

692

BẮC Á

NAGOYA

192

81

51

BẮC Á

NAGOYA

JPY/tsubo

912,000

384,000

240,000

BẮC Á

OSAKA

196

83

52

BẮC Á

OSAKA

JPY/tsubo

931,000

392,000

245,000

BẮC Á

TOKYO

201

84

53

BẮC Á

TOKYO

JPY/tsubo

953,677

400,000

250,000

BẮC Á

BUSAN

143

70

19

BẮC Á

BUSAN

KRW/sqm 1,943,909

951,564

258,282

BẮC Á

SEOUL

156

80

21

BẮC Á

SEOUL

KRW/sqm 2,120,628

1,087,501

285,469

ĐÔNG NAM Á

JAKARTA

72

32

8

ĐÔNG NAM Á

JAKARTA

IDR/sqm 12,103,031 5,298,438

1,344,781

ĐÔNG NAM Á

KUALA LUMPUR

83

53

12

ĐÔNG NAM Á

KUALA LUMPUR

MYR/sqft

365

233

53

ĐÔNG NAM Á

MANILA

92

58

15

ĐÔNG NAM Á

MANILA

PHP/sqm 55,140

34,762

8,990

ĐÔNG NAM Á

SINGAPORE

134

55

17

ĐÔNG NAM Á

SINGAPORE

SGD/sqft

179

74

23

ĐÔNG NAM Á

BANGKOK

85

60

11

ĐÔNG NAM Á

BANGKOK

THB/sqm 31,684

22,365

4,100

ĐÔNG NAM Á

HÀ NỘI

65

32

5

ĐÔNG NAM Á

HANOI

VND/sqm 16,522,956 8,134,378

1,270,997

ĐÔNG NAM Á

TP HỒ CHÍ MINH

63

30

4

ĐÔNG NAM Á

HO CHI MINH CITY

VND/sqm 16,014,557 7,625,980

1,016,797

22 Cushman & Wakefield

23

Made with FlippingBook - Online catalogs