APAC Office Fit Out Cost Guide 2023 vn

ASIA PACIFIC OFFICE FIT OUT COST GUIDE 2023

DỊCH VỤ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN (PDS)

CHUYÊN GIA KIỂM SOÁT CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG Cushman & Wakefield là đối tác tin cậy cả bên cho thuê và bên thuê nhằm quản lý chi tiêu vốn và triển khai dự án ở Châu Á Thái Bình Dương. Bằng cách nhìn dự án dưới nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi dự đoán được những thay đổi của thị trường và tiên phong dẫn dắt dòng vốn, đảm bảo cho khách hàng đạt được mục tiêu bất động sản trong hoạt động kinh doanh của họ. Tận dụng mạng lưới toàn cầu và kinh nghiệm địa phương, chúng tôi thận trọng tối ưu hóa chi tiêu vốn và cung cấp các dịch vụ quản lý xây dựng, dự án và thiết kế tích hợp cho khách hàng của mình. Chúng tôi lắng nghe khách hàng, hiểu đầy đủ các mục tiêu dự án và nhu cầu kinh doanh của họ đồng thời thúc đẩy kết quả kinh doanh vượt xa việc giao dự án “đúng thời hạn và ngân sách”. Các bộ phận nghiên cứu của chúng tôi sử dụng các phân tích dự đoán, dựa trên dữ liệu để đưa ra lời khuyên mang tính chiến lược và hướng tới tương lai nhằm hướng dẫn khách hàng trong toàn bộ quá trình ra quyết định về bất động sản, khám phá các giải pháp sáng tạo quan trọng đối với năng suất và tối đa hóa lợi tức đầu tư.

CHÚNG TÔI GIÚP BÊN THUÊ VÀ BÊN CHO THUÊ VĂN PHÒNG

OCCUPIERS

INVESTORS

THÔNG SỐ 2023

70+ TRIỆU FEET VUÔNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI PDS

1000 CHUYÊN GIA

55 VĂN PHÒNG 12 12 THỊ TRƯỜNG TẠI

900+ DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

0.57+ TỶ US$ GIÁ TRỊ VỐN ĐẦU TƯ

Văn phòng Cushman & Wakefield tại Jakarta

24 Cushman & Wakefield

25

Made with FlippingBook - Online catalogs