Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

FIGURE 5: MANUFACTURING AND LOGISTICS PRIME YIELDS

VỀ PHÍA NHÀ ĐẦU TƯ/CHỦ NHÀ

• Trước đây, đã có một số nhận thức của nhà đầu tư về rủi ro liên quan đến tài sản sản xuất, thường liên quan đến nhận thức về “tính riêng biệt” của các tòa nhà và sự thiếu linh hoạt cho các ngành chuyên dụng có nhu cầu đặc biệc. Tuy nhiên, do tính chất phát triển của ngành sản xuất - đặc biệt là trong công nghệ cao và công nghệ xanh - có tiềm năng lớn cho các nhà đầu tư đảm bảo các cơ hội mới để triển khai vốn. Các nhà đầu tư có cơ hội đảm bảo thu nhập dài hạn, đặc biệt đối với những tài sản mới xây, nơi khách thuê cam kết đầu tư đáng kể vào công nghệ tự động hóa và số hóa trong thời gian dài.

Hiệu suất đầu tư tài sản sản xuất cao cấp

Hiệu suất đầu tư tài sản logistics cao cấp

• Một số quốc gia cũng có rủi ro về tỷ giá hối đoái nhưng ở những địa điểm gần nước chủ hơn thì khách thuê vfa chủ nhà có khả năng ký hợp đồng cho thuê bằng các loại tiền tệ thay thế hoặc gắn với các số liệu lạm phát phi nội địa (ví dụ: bằng EUR hoặc USD chứ không phải bằng nội tệ của quốc gia).

• Đây cũng là cơ hội để xem xét rủi ro đối với tài sản hiện có, thông qua sự thay đổi tiềm tàng trong hoàn cảnh kinh doanh của khách thuê hiện tại (chẳng hạn như nhà cung cấp OEM cho nhà sản xuất ô tô chính, liệu sản phẩm của họ có còn cần thiết khi ngành công nghiệp chuyển sang xe điện hay không?) hoặc thông qua sự phù hợp trong tương lai của tài sản bất động sản (liệu các tòa nhà cũ có còn phù hợp về mặt vận hành nếu khách thuê thực hiện mức độ tự động hóa cao hơn không?). Điều này có thể giúp xác định các cơ hội thoái vốn khỏi các loại tài sản này hoặc bắt đầu đưa ra các chiến lược quản lý tài sản của các tòa nhà này để phù hợp với người sử dụng, đặc biệt khi có cơ hội nâng cấp về tính bền vững cho các tòa nhà.

• Chủ nhà có cơ hội tận dụng mối quan hệ với những khách thuê hiện tại để khám phá cách họ có thể làm việc cùng nhau nhằm khai phá những khu vực địa lý mới hoặc mở rộng cơ sở vật chất hiện có. Điều này có thể thông qua việc tài trợ trước cho việc phát triển hoặc mở rộng các cơ sở hiện có với khả năng tăng giá thuê và định giá vốn.

• Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ lợi nhuận cao hơn (mặc dù có thể có rủi ro cao hơn) bằng cách tài trợ cho các dự án phát triển hoặc mua tài sản ở những địa điểm mới nổi, đặc biệt là những nơi trước đây thị trường thu hút ít đầu tư bất động sản.

58

59

Exploring Opportunities for your Assets? Contact our Logistics Experts Now

STRATEGIES

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Made with FlippingBook flipbook maker