Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

VỀ PHÍA NHÀ SẢN XUẤT

• Cơ hội thành lập các cơ sở mới có thể đưa khách thuê đến các khu vực địa lý mới – việc hiểu rõ lợi ích và thách thức của các địa điểm này sẽ rất quan trọng trong việc tích hợp các cơ sở và hoạt động mới này vào chuỗi cung ứng. Phân tích vị trí, lập bản đồ chuỗi cung ứng và lập kế hoạch kịch bản sẽ giúp khách thuê hiểu rõ cách thức và nơi để triển khai nguồn lực của họ một cách tốt nhất.

• Near-shoring cũng có thể có nghĩa là mở rộng các cơ sở hiện có: điều này sẽ đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận không chỉ để lập kế hoạch, quản lý và cung cấp mà còn để đảm bảo việc mở rộng không làm gián đoạn hoạt động thông suốt của dây chuyền sản xuất hiện có. Cơ hội cải thiện các tài sản hiện có thông qua tân trang hoặc tái phát triển cũng như trang bị thêm các công nghệ sản xuất năng lượng bền vững, chẳng hạn như năng lượng mặt trời hoặc máy bơm nhiệt nguồn không khí.

• Kế hoạch near-shoring của các doanh nghiệp có thể tạo cơ hội hợp tác với nguồn vốn đầu tư: các nhà đầu tư vẫn mong muốn khám phá đầu tư vào tài sản bất động sản công nghiệp và hậu cần. Những dự án phát triển mới với cam kết mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn có thể sẽ hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư, đặc biệt là ở các quốc gia ở Tây, Nam và Bắc Âu, nơi khẩu vị rủi ro thấp và cả ở các khu vực địa lý mới, có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn.

• Ngoài ra còn có các cơ hội ngày càng tăng để cơ cấu hợp đồng thuê bao gồm các yếu tố đầu tư vốn hoạt động, chẳng hạn như vào hệ thống và công nghệ tự động hóa sản xuất và hậu cần, trong phạm vi hợp đồng cho thuê.

54

55

Exploring Opportunities for your Assets? Contact our Logistics Experts Now

STRATEGIES

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Made with FlippingBook flipbook maker