Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

Độ hiệu quả và đáng tin cậy của vận chuyển cả trong nước và xuyên biên giới là điều tối quan trọng đối với chuỗi cung ứng. Sự trưởng thành và hiệu quả của các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần có thể tác động đến hiệu suất tổng thể của chuỗi cung ứng về cả dịch vụ và chi phí. Như đã nhấn mạnh ở trên, tắc nghẽn tại các cảng là yếu tố then chốt quyết định tính liên tục trong việc cung cấp nguyên liệu thô và vận chuyển hàng hóa. Các biện pháp giảm thiểu carbon nên được đưa vào thiết kế chuỗi cung ứng ở tất cả các giai đoạn do tính chất lâu dài của các quyết định được đưa ra. Làm như vậy sẽ giúp đảm bảo các công ty có thể đáp ứng các mục tiêu bền vững trong tương lai mà người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan nội bộ yêu cầu. Thuế và phí khác nhau rất nhiều giữa các thị trường và có thể ảnh hưởng đáng kể đến tổng chi phí cung cấp. Việc giảm thiểu thuế và phí thường có thể dẫn đến cấu trúc phức tạp, dòng sản phẩm và giao dịch có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và thời gian giao hàng của chuỗi cung ứng.

BỘ BA YẾU TỐ VÀNG

NGUỒN LAO ĐỘNG LỚN

CHI PHÍ LAO ĐỘNG THẤP

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Nguồn: Moody’s Analytics

32

33

Exploring Opportunities for your Assets? Contact our Logistics Experts Now

CHALLENGES IN EXPANDING ACROSS ASIA PACIFIC

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ STRENGTH ROUGH DIVERSIFICATION: OPPORTUNITIES ACROSS ASIA PACIFIC

Made with FlippingBook flipbook maker