Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

THIẾT KẾ LẠI CHUỖI CUNG ỨNG

Chuỗi cung ứng có tuổi thọ về thiết kế, thông thường ít nhất là 5 năm - 10 năm sẽ cần được đánh giá và cập nhật liên tục. Tuy nhiên, việc thiết kế lại hoàn toàn hoặc thậm chí là cập nhật không nên được thực hiện một cách sơ sài vì 80% chi phí chuỗi cung ứng sẽ phụ thuộc vào giai đoạn thiết kế. Đây là lý do tại sao việc đưa ra quyết định đúng đắn về thiết kế và vận hành mạng lưới chuỗi cung ứng trong tương lai cần phải liên quan đến việc phân tích dữ liệu nghiêm ngặt, sử dụng các quy trình lập kế hoạch trước, thuật toán và công cụ cũng như khả năng tiếp cận các điều kiện thị trường mới nhất.

Ngoài ra, các yếu tố khác cần xem xét bao gồm:

Thời gian thực hiện dịch vụ có thể khác nhau rất nhiều tùy theo ngành và theo các kiểu thiết kế chuỗi cung ứng khác nhau. Chuỗi cung ứng linh hoạt cho phép phản hồi nhanh chóng, trong khi chuỗi cung ứng tinh gọn mang lại khả năng dự đoán với chi phí thấp. Điều quan trọng là phải phân tích và hiểu hành vi mua hàng của khách hàng, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai và điều này tác động như thế nào đến môi trường cạnh tranh. Khoảng cách với các nhà cung cấp là yếu tố cơ bản cần cân nhắc để đạt được tính liên tục trong sản xuất và không vượt quá chi phí đầu vào mục tiêu. Việc chuyển đổi chuỗi cung ứng và rời khỏi hệ sinh thái nhà cung cấp đã được thiết lập mang lại rủi ro đôi khi có thể lớn hơn lợi ích cần được phân tích và thử nghiệm nghiêm ngặt trong giai đoạn thiết kế. Nguồn lao động sẵn có, chi phí và năng suất thay đổi đáng kể giữa các ngành và khu vực địa lý. Các doanh nghiệp cần xem xét nguồn lao động sẵn và các kỹ năng chính cần thiết. Trong khi sự chuyển đổi liên tục sang tự động hóa, đặc biệt là các giải pháp robot, có thể giảm đáng kể lao động cấp công nhân, nó đồng thời tạo ra nhu cầu về kỹ thuật viên và kỹ sư lành nghề để đảm bảo đạt được hiệu quả và tính liên tục. Nguồn lao động như vậy không phải lúc nào cũng có sẵn ở mọi thị trường.

30

31

Exploring Opportunities for your Assets? Contact our Logistics Experts Now

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ STRENGTH ROUGH DIVERSIFICATION: OPPORTUNITIES ACROSS ASIA PACIFIC

Made with FlippingBook flipbook maker