Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

GIẢM KHOẢNG CÁCH VỀ NĂNG SUẤT

Chắc chắn, chính sách hỗ trợ của chính phủ thường được coi là một giải pháp nhưng vẫn có một số lựa chọn dành cho doanh nghiệp tư nhân. Trước hết, điều này bao gồm việc đầu tư vào xây dựng nguồn lao động để nâng cao năng lực, chất lượng và thời gian thực hiện công việc. Ngoài ra, cần tập trung nhiều hơn vào phân tích để xác định những tiến bộ lớn nhất có thể được thực hiện nhằm tối đa hóa lợi tức đầu tư. Sự phát triển có thể diễn ra đa tốc độ giữa các thị trường và các công ty, điều này cần được cân nhắc các doanh nghiệp muốn thâm nhập hoặc mở rộng trong khu vực. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương có nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn còn khoảng cách về năng suất giữa khu vực này với cả Châu Âu và Hoa Kỳ. Theo Ngân hàng Thế giới, năng suất lao động ở các thị trường mới nổi/nền kinh tế đang phát triển chỉ bằng dưới 20% so với các nền kinh tế tiên tiến.

20

21

DRIVERS OF CHANGE IN ASIA PACIFIC

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Made with FlippingBook flipbook maker