Đa dạng hóa thị trường công nghiệp và những cơ hội mới cho nhà đầu tư

HÌNH 3: TỔNG HỢP HÀNG HÓA SẢN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI MỸ TỪ CÁC NƯỚC CHI PHÍ THẤP CHÂU Á

*

Điện tử và ô tô THÁI LAN

VIỆT NAM

Giày dép, quần áo và bán lẻ

INDONESIA

ẤN ĐỘ

Công nghiệp

Dầu mỏ và dược phẩm

Nguồn: Moody’s Analytics, National Statistics Agencies *bn: tỷ

Sự tăng trưởng của ngành sản xuất tại các thị trường này không chỉ nhờ vào chi phí thấp hơn. Nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt là do những nút thắt liên quan đến COVID, cũng như chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng góp phần vào sự phát triển này. Ở Ấn Độ, chính sách “Sản xuất tại Ấn Độ, Sản xuất cho thế giới” của chính phủ Modi là một yếu tố quan trọng làm tăng tỷ

trọng của ngành sản xuất trong GDP thông qua việc giảm sự phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Việc tăng cường chuyên môn hóa ngành cũng đóng một vai trò không nhỏ trong tăng trưởng. Cùng với nhau, những yếu tố này cho thấy có nhiều lựa chọn để phát triển các trung tâm sản xuất mới trên toàn khu vực.

MALAYSIA

Sản xuất công nghệ

18

19

DRIVERS OF CHANGE IN ASIA PACIFIC

ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CƠ HỘI MỚI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Made with FlippingBook flipbook maker