Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 9

GIÁ THUÊ VÀ BẢNG XẾP HẠNG 02

BẢNG 1: DIỄN BIẾN GIÁ THUÊ THEO KHU VỰC

TRƯỚC DỊCH ĐẾN Q3 2023 3

Q3 2023 YOY

Châu Á Thái Bình Dương

-2.3%

5.3%

Châu Mỹ

16.3%

5.2%

Khi những tác động của đại dịch đang suy giảm, những khu phố mua sắm cũng trở nên sôi động hơn, thúc đẩy giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng trưởng trở lại trong năm qua.

Châu Âu

-5.1%

4.2%

Trên toàn cầu, giá thuê tăng trung bình 4,8% trong 12 tháng qua, tăng so với mức tăng 3,7% của năm trước. Châu Á Thái Bình Dương có mức tăng giá thuê cao nhất thế giới với 5,3%, mức tăng mạnh mẽ so với 1,1% của năm trước. Châu Âu cũng tăng tốc từ mức tăng trưởng 0,9% trong Q3 2022, lên 4,2% vào cùng kỳ năm 2023, giá thuê được thúc đẩy chủ yếu tại đại lộ Türkiye. Ngược lại, Hoa Kỳ đã giảm tốc độ từ 17,0% vào năm ngoái xuống mức 3,2%, nhờ vào các chính sách hỗ trợ tài chính.

Hoa Kỳ

17.9%

3.2%

Toàn cầu

-0.1%

4.8%

Nguồn: Cushman & Wakefield

[3] Trước đại dịch được tính từ là Q4 2019 tại Châu Á Thái Bình Dương và Q1 2020 tại Châu Mỹ và Châu Âu

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online