Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 30

NGHIÊN CỨU VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU 03

YẾU TỐ BỀN VỮNG

Đáng ngạc nhiên khi các nhà bán lẻ là một trong những tổ chức quan tâm nhất khi nói đến tính bền vững, mặc dù đây là lĩnh vực được thúc đẩy bởi tiêu dùng. Mọi việc thường bắt đầu với chuỗi cung ứng của nhà bán lẻ, bao gồm việc loại bỏ các tác động xã hội, hướng tới tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có đạo đức và thúc đẩy mức lương đủ sống trong suốt quá trình sản xuất của họ. Hầu hết điều này được yêu cầu áp dụng tại các thị trường sản xuất hàng tiêu dùng chính và các tuyến đường di chuyển hàng hóa. Việc giảm tác động của carbon với môi trường hoàn toàn đúng đắn đặc biệt là bất động sản bán lẻ. Các tòa nhà ít carbon cùng với các biện pháp bền vững tiên tiến có thể được sử dụng để thu hút khách hàng. Khi nói đến việc tạo ra các điểm đến bán lẻ hấp dẫn cho người mua sắm, chúng ta không nên bỏ qua tính bền vững. Trên thực tế, các nhà bán lẻ có hiệu suất cao nhất, chẳng hạn như hàng xa xỉ, sẽ mong đợi mức độ bền vững cao nhất từ bất động sản của họ.

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online