Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 28

NGHIÊN CỨU VÀ XU HƯỚNG TOÀN CẦU 03

CHI PHÍ SINH HOẠT

BIỂU ĐỒ 4: TÂM LÝ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2000-2023 (100 = TRUNG LẬP)

110

105

100

Sự dồn nén trong nền kinh tế và chi tiêu của người tiêu dùng trong thời gian đại dịch đã khiến nhu cầu mua sắm trong năm qua vượt xa với nguồn cung, điều này ảnh hưởng đến giá cả và bắt đầu một chu kỳ lạm phát mạnh. Các ngân hàng trung ương đã tiến hành nâng lãi suất với tốc độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, với hy vọng ngăn chặn lạm phát bằng cách khiến tiền trở nên đắt hơn một cách hiệu quả. Điều này có sự phân nhánh đáng kể, từ cấp quốc gia xuống hộ gia đình và cá nhân, khi chi tiêu bị chi phối. Hai lĩnh vực mà tác động được thấy rõ nhất là dự báo tăng trưởng kinh tế và tâm lý người tiêu dùng. Đối với tất cả các khu vực ngoại trừ Nam Mỹ, tốc độ tăng trưởng kinh tế vào Tiêu điểm kinh tế nổi bật được quan tâm nhất trong 12 tháng qua liên quan đến việc chu kỳ tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế như thế nào.

95

90

Jul-13

Sep-11

Jan-19

Jul-02

Mar-17

Oct-21

Jun-14

Apr-16

Feb-18

Oct-10

Dec-19

May-15

Aug-12

Jan-08

Sep-22

Jun-03

Aug-01

Feb-07

Apr-05

Mar-06

Dec-08

Aug-23

Nov-20

Sep-00

Nov-09

May-04

China

Germany

France

U.K.

Japan

South Korea

U.S

Australia

Nguồn: OECD

năm 2024 dự kiến sẽ chậm hơn so với năm 2023, trong đó Mỹ, Anh và một số khu vực ở Châu Âu hoặc rơi vào tình trạng suy thoái nhẹ. Tương tự như vậy, khi việc tăng lãi suất có hiệu lực, tâm lý mua sắm của người tiêu dùng đã suy giảm, ở mức thấp như thời kỳ đại dịch (Biểu đồ 4).

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online