Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 25

GIÁ THUÊ VÀ BẢNG XẾP HẠNG 02

APAC RANKING 2022-2023

Giá thuê (USD/ft²/năm)

Giá thuê (EUR/m²/năm)

Thay đổi so với trước dịch (Nội tệ)

Thay đổi theo năm (Nội tệ)

Xếp hạng 2023 Xếp hạng 2022

Quốc gia

Thành phố

Đại lộ

35

35

Trung Quốc

Thiên Tân

$93

€950

-5%

-1%

36

36

Trung Quốc

Thẩm Dương

$92

€934

-8%

-2%

37

38

Ấn Độ

Kolkata

Park Street

$85

€869

7%

13%

38

37

Indonesia

Jakarta

$85

€863

0%

0%

39

39

Ấn Độ

Mumbai

Fort/Fountain

$72

€736

25%

11%

40

40

Ấn Độ

Mumbai

Kemps Corner

$79

€699

10%

19%

41

41

Ấn Độ

Bengaluru

Brigade Road

$58

€589

14%

5%

42

42

Ấn Độ

Bengaluru

Vittal Mallya Road

$53

€545

-5%

3%

43

44

Philippines

Manila

Makati CBD/Bonifacio Global City

$47

€481

4%

4%

44

43

Trung Quốc

Xi'an

$47

€475

-30%

0%

45

45

Ấn Độ

Pune

M G Road

$43

€442

-19%

3%

46

46

Ấn Độ

Pune

FC Road

$40

€412

-7%

12%

47

47

Ấn Độ

Bengaluru

Indiranagar 100 Feet Road

$36

€368

25%

14%

48

50

Ấn Độ

Hyderabad

Banjara Hills

$33

€331

61%

41%

49

48

Ấn Độ

Hyderabad

Himayathnagar

$32

€324

19%

5%

50

49

Ấn Độ

Chennai

Pondy Bazaar

$24

€243

3%

3%

51

51

Ấn Độ

Chennai

Anna Nagar 2 nd Avenue

$22

€228

-11%

3%

Source: Cushman & Wakefield

LCY = local currency

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online