Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 22

RENTS AND RANKINGS 02

TIÊU ĐIỂM KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

ĐẠI LỘ ĐẮT ĐỎ NHẤT Tsim Sha Tsui (khu vực trung tâm), Hong Kong, Trung Quốc 1,493 USD/ft²/năm

ĐẠI LỘ PHẢI CHĂNG NHẤT Anna Nagar 2 nd Avenue, Chennai, Ấn Độ 22 USD/ft²/năm

GIÁ THUÊ TĂNG MẠNH NHẤT Midosuji, Osaka, Nhật Bản +60% (730 USD/ft²/năm )

GIÁ THUÊ SỤT GIẢM NHẤT SM-Railway Station area, Hạ Môn, Trung Quốc -26% (131 USD/ft²/năm)

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online