Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 20

GIÁ THUÊ VÀ BẢNG XẾP HẠNG 02

BẢNG XẾP HẠNG CHÂU MỸ 2022-2023

Giá thuê (USD/ft²/năm)

Giá thuê (EUR/m²/năm)

Thay đổi so với trước dịch (Nội tệ)

Thay đổi theo năm (Nội tệ)

Xếp hạng 2023

Xếp hạng 2022

Quốc gia

Thành phố

Đại lộ

1

1

Hoa Kỳ

New York City

Upper 5 th Avenue (49 th to 60 th Sts)

$2,000

€20,384

14%

0%

2

2

Hoa Kỳ

New York City

Madison Avenue (57 th to 72 nd Streets)

$1,250

€12,740

4%

25%

3

3

Hoa Kỳ

Los Angeles

Rodeo Drive (Beverly Hills)

$925

€9,428

16%

3%

SoHo (Broadway to West Broadway, West Houston to Canal Streets)

4

4

Hoa Kỳ

New York City

$860

€8,765

1%

19%

5

5

Hoa Kỳ

Honolulu

Kalakaua Avenue

$500

€5,096

11%

0%

6

6

Hoa Kỳ

San Francisco

Union Square

$495

€5,045

-18%

0%

7

7

Hoa Kỳ

Las Vegas

Las Vegas Blvd.

$437

€4,454

4%

3%

8

10

Hoa Kỳ

Chicago

Oak Street

$432

€4,403

n.a.

23%

9

9

Hoa Kỳ

Boston

Newbury Street

$400

€4,077

33%

0%

10

8

Hoa Kỳ

Chicago

North Michigan Avenue

$315

€3,211

5%

-26%

11

11

Hoa Kỳ

Miami

Design District

$300

€3,058

n.a.

9%

12

14

Hoa Kỳ

Austin

South Congress (SoCo)

$215

€2,191

115%

7%

13

13

Hoa Kỳ

Palm Beach

Worth Avenue

$200

€2,039

29%

0%

14

12

Hoa Kỳ

Miami

Lincoln Road

$200

€2,039

-7%

-11%

15

15

Hoa Kỳ

Houston

River Oaks District

$200

€2,038

122%

0%

Nguồn: Cushman & Wakefield

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online