Báo cáo Đại lộ Bán lẻ Toàn cầu 2023

MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2023 | 19

GIÁ THUÊ VÀ BẢNG XẾP HẠNG 02

CHÂU MỸ TIÊU ĐIỂM KHU VỰC

ĐẠI LỘ ĐẮT ĐỎ NHẤT Upper 5 th Avenue (49 th - 60 th Sts), New York, Hoa Kỳ 2,000 USD/ft²/năm

ĐẠI LỘ PHẢI CHĂNG NHẤT Calle Florida (Av. Cordoba - Av. Corrientes) Buenos Aires, Argentina 28 USD/ft²/năm

GIÁ THUÊ TĂNG MẠNH NHẤT Calle Florida (Av. Cordoba - Av. Corrientes) Buenos Aires, Argentina +33% (28 USD/ft²/năm)

GIÁ THUÊ SỤT GIẢM NHẤT North Michigan Avenue, Chicago, Hoa Kỳ -26% (315 USD/ft²/năm)

CUSHMAN & WAKEFIELD

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online